Udbetaling af beløb til kost og logi til ukrainere

Ved ansøgning om opholdstilladelse efter særloven, kan man være privat indkvarteret, mens ens sag er under behandling. Man har i den forbindelse mulighed for at få udbetalt et beløb til kost og logi fra Haderslev Kommune. Næste gang der udbetales penge til kost og logi er den 19. maj, 24. maj og 30. maj 2022.

Vi udbetaler igen beløb til kost og logi til de flygtninge, der er privat indkvarteret og har søgt om opholdstilladelse efter særloven. Vær opmærksom på, at i Haderslev udbetales der fremover på det gamle rådhus, Gåskærgade 26, Haderslev.

Ordningen gælder alene flygtninge, der er privat indkvarteret i Haderslev Kommune og som har søgt om opholdstilladelse efter særloven. Ordningen gælder dermed ikke flygtninge, der er på kommunalt eller statsligt betalt ophold (fx bor på asylcenter, vandrehjem eller campingplads).

Taksten er 100 kroner pr. døgn pr. person. 

Beløbet udbetales næste gang den 19. maj, 24. maj og 30. maj på følgende adresser: 

  • Sundhedscenter Vojens: Rådhuscentret 7, 6500 Vojens (kl. 10.30 -12.30)
  • Gram Fritidscenter Stadionvej 15, 6510 Gram (kl. 11.00 – 12.30)
  • Det gamle rådhus, Gåskærgade 26, 1. sal, 6100 Haderslev (kl. 10.00 -12.30)

Beløbet udbetales kun til ukrainere og ikke til værtsfamilier.

Dokumentationskrav

For at kunne få udbetalt til kost og logi skal man møde personligt op. Det gælder også børn. Det er nødvendigt at medbringe billedlegitimation som pas, kørekort eller lignende. I forbindelse med udbetalingen skal der underskrives en tro og love-erklæring om, at oplysningerne er rigtige.