Farlig affald

Det er vigtigt at du håndterer dit farlige affald korrekt. Farlig affald kan være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt og eksplosivt.

Sådan håndterer du farligt affald

Farligt affald kan både være genanvendeligt og ikke-genanvendeligt. Affaldsregister viser, hvem der er godkendt til at transportere og modtage dit genanvendeligt og farligt affald.

Du kan aflevere farligt affald på genbrugspladsen

Som virksomhed må du hvert år aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen.
Husk at få udleveret en kvittering for aflevering af farligt affald, så du kan dokumentere det ved et eventuelt miljøtilsyn. I opgørelsen af de 200 kg indgår ikke bærbare batterier, akkumulatorer samt elektrisk og elektronisk udstyr.

Hvis du producerer mere end 200 kg farligt affald, anviser vi affaldet til en godkendt modtager.


Klinisk risikoaffald

Ved klinisk risikoaffald skal du forstå smitteførende affald, spidse og skarpe genstande samt biologisk affald.

Læs mere om håndtering af klinisk risikoaffald i vejledingen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13