Quick-guide til håndtering af bygge- og anlægsaffald

Få styr på de farlige stoffer inden du renoverer eller river ned ved at følge nedenstående Quick-vejledning

Quick-vejledning

Figur 1, skematisk fremstilling af anmeldereglerne for bygge- og anlægsaffald