Til dig som skal indføre arbejdsfordeling på din virksomhed

Regeringen har lempet reglerne for oprettelse af arbejdsfordeling, som følge af håndteringen af Covid-19 virus udbruddet.

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

 

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det i den aktuelle situation omkring Corona Virus bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til de omfattede medarbejdere. Den midlertidige ordninger er forlænget frem til den 31.12.2021.

For at gøre det nemmere at tilrettelægge en arbejdsfordeling er to af de gældende betingelser for, at medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling, kan få dagpenge, blevet ændret.

For det første skal en arbejdsfordeling anmeldes til det lokale jobcenter senest samme dag, som den træder i kraft. Dermed fjernes det hidtidige krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes senest en uge før, den træder i kraft. Hvis en arbejdsfordeling eller det samlede antal uger med arbejdsfordeling inden for 12 måneder varer ud over 13 uger, skal anmodning om godkendelse heraf sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd senest 4 uger før udløbet af de 13 uger.

For det andet bliver det muligt at skifte mellem de forskellige muligheder for at tilrettelægge en arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det betyder fx, at det ved en arbejdsfordeling med mindst to dages ledighed i en uge bliver muligt at skifte efter en uge, og at det bliver muligt at skifte efter to uger ved en arbejdsfordeling med en uges arbejde efterfulgt af en uges ledighed. Det er dog en betingelse, at skift til en anden type arbejdsfordeling sker i overensstemmelse med en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale.

Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende, landsdækkende hotline til virksomheder på tlf. 72 200 350 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Virksomheder kan også henvender sig til Jobcenter Haderslev, via nedenfor viste kontakttelefon eller mail til Virksomhedsservice. 

Blanketterne AB 292 eller AB 294, samt  AB 293 sendes sikkert til Virksomhedsservice.

 

Kontakt Virksomhedsservice

Østergade 48
6100 Haderslev
74 34 08 00
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 129 - 15
Tirsdag9 - 129 - 15
Onsdag9 - 12Lukket for ekspedition
Torsdag9 - 129 - 17
Fredag9 - 129 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 12
Tirsdag 9 - 12
Onsdag 9 - 12
Torsdag 9 - 12
Fredag 9 - 12
Fremmøde
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag Lukket for ekspedition
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13