Den kommunale ungeindsats og Ungevejledningen

Her kan du finde information om vores kommunale ungeindsats. Få et overblik over, hvilke tilbud der findes til unge under 25 år, der har behov for støtte for at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.