Specialpædagogisk bistand/Specialundervisning

Her kan du læse om specialpædagogisk bistand og specialundervisning i Haderslev Kommune.

Specialpædagogisk bistand/Specialundervisning

I Haderslev Kommune arbejder vi ambitiøst og målrettet for at give alle børn og unge en opvækst, der sikrer læring og danner grundlag for uddannelse og udvikling af hele, livsduelige mennesker med evnen til at sætte mål for sig selv. (Inklusionsstrategien: Inkluderende og forpligtende fællesskaber)

Alle børn og unge er forskellige, og det er deres behov og forudsætninger for at trives og lære også.

Specialpædagogisk bistand eller specialundervisning gives til børn og unge, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte. Børn og unge, som i dele af deres skoleliv har brug for en særligt tilrettelagt skoledag, vil i Haderslev blive visiteret til et mere specialiseret skoletilbud.

I Haderslev Kommune kan et specialiseret skolebud være en specialklasse eller på en specialskole.

Et skoletilbud i en specialklasse eller en specialskole vil ofte være et midlertidigt tilbud, og der vil en gang årligt blive afholdt re-visitationsmøde, et opfølgningsmøde, hvor der tages stilling til, om skoletilbuddet i specialklasse eller på en specialskole er det rigtige tilbud for at sikre barnets, den unges trivsel, læring og udvikling.

Send sikkert til Børn og Kultur

Christian X´s Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefonFremmøde
Mandag9-1510-15
Tirsdag9-1510-15
Onsdag9-1510-15
Torsdag9-1710-17
Fredag9-1310-13
Åbningstider
Telefon
Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-13
Fremmøde
Mandag 10-15
Tirsdag 10-15
Onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13