Iso­la­tions­op­hold uden for hjem­met

Er du testet positiv for COVID-19 og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan du få tilbud om særligt ophold gennem Haderslev Kommune - et såkaldt frivilligt isolationsophold.

Om isolationsophold uden for hjemmet

Hvis du bliver konstateret smittet med ny coronavirus og du ikke har mulighed for selvisolation, tilbydes et gratis isolationsophold, mens du er smittet. Vi sørger for, at du bliver tilbudt tre daglige hovedmåltider, som en del af indkvarteringen, mens du selv skal sørge for rengøring.

Hvem kan komme i betragtning til et frivilligt isolationsophold?

Et isolationsophold udenfor eget hjem kan komme i betragtning, hvis du er påvist smittet med ny coronavirus, er selvhjulpen og kan sige ja til mindst én af følgende punkter:

  • Du deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse
  • Du deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
  • Du deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Hvem skal du kontakte, hvis du har brug for isolationsophold?

For visitation til et isolationsophold skal du kontakte:

  • Visitationen på telefon: 74 34 27 57 på hverdage mellem kl. 9.00 – 12.00
  • Akutteamet på telefon: 74 34 29 24 udenfor ovenstående tidspunkter