Be­søgs­re­strik­ti­on­er på pleje­cen­tre og bo­sted­er

Det høje smittetal i Haderslev Kommune har medført, at Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Haderslev Kommune at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på alle plejecentre og bosteder.

Besøgsrestriktioner på plejecentre

Mandag den 9. november 2020 har Haderslev Kommune modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner på plejecentre i kommunen. Påbuddet gælder kommunale såvel som private og selvejende plejecentre.

Søndag den 15. november 2020 modtog Haderslev Kommune et nyt påbud om besøgsrestriktioner, som lemper det påbud, som kommunen modtog den 9. november. Læs nyheden: Besøgsrestriktionerne lempes på Haderslev Kommunes plejecentre.

De lempede besøgsrestriktioner træder i kraft i løbet af uge 48 og betyder, at hver beboer nu må få besøg af i alt tre, faste nære kontakter - dog højst to af gangen:

  • hver beboer må få besøg af én nær kontakt i egen lejlighed
  • hver beboer må få besøg af yderligere to nære kontakter i et indendørs besøgsrum på plejecentret 
  • øvrige besøg skal som udgangspunkt foregå udendørs

Beboere på plejecentrene kan forlade plejecentrene som normalt.

Restriktionerne gælder for besøgende til plejecentre inklusive fællesarealer som fx opholdsstuer, caféer og træningscentre samt rehabiliterings- og dagscentre. Borgere i eget hjem, der er visiteret til fx træningscenter eller dagcenter, kan fortsat benytte tilbuddet. Lempelsen har ikke betydning for caféer og træningscentre samt rehabiliterings- og dagscentre på plejecentrene, der fortsat er lukket for besøgende, men åbent for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Udover muligheden for én nær kontakt er der også mulighed for, at beboere kan få besøg ved særligt kritiske omstændigheder eller hvis borgerens mentale tilstand gør det svært at forstå restriktionerne.

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed gælder med det samme og vil blive vurderet løbende og revideret.

Besøgsrestriktioner på bosteder

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. november pålagt Haderslev Kommune at indføre besøgsrestriktioner på alle kommunale og private bosteder. 

De nye besøgsrestriktioner betyder:

  • at hver beboer kun må have besøg af én nær kontakt i egen lejlighed
  • at øvrige besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs

De mennesker, der bor på Haderslev Kommunes bosteder, må fortsat gerne forlade tilbuddet. Personalet gør deres bedste for at sikre, at hygiejnereglerne overholdes, så vi undgår, at beboere tager smitte med tilbage til tilbuddet. 

Påbuddet om besøgsrestriktioner gælder med det samme og vil løbende blive vurderet. Påbuddet ophæves i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.

De pårørende er informeret omkring situationen.