Dagscentre, aktivitetscentre og plejecentre

Her kan læse om vores tiltag og beredskab i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Fra og med fredag den 13. marts til og med 2. påskedag lukkes en række tilbud på vores dagscentre, aktivitetscentre og plejecentre.

Særligt til pårørende til borgere på plejecentre

Af hensyn til jeres egen og jeres pårørendes tryghed og sikkerhed vil vi gerne informere jer om vores tiltag og beredskab i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Pleje og omsorg

For at hindre og forebygge smittespredning er der i den kommende tid fokus på at løse de vigtigste og mest kritiske opgaver, så mest muligt personale kan sendes hjem og dermed undgår at blive syge samtidigt.

Hvad nu hvis?

Hvis en beboer på plejecenteret får symptomer på coronavirus, kontakter vi straks lægen og værge eller pårørende.
Vi kontakter også Sundhedsstyrelsen, hvis lægen vurderer at det er nødvendigt.

Hvis Sundhedsstyrelsen beslutter, at der skal iværksættes hjemmekarantæne i egen bolig, vil vi sørge for at det sker.
Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Besøg

Vi skal være særligt opmærksomme på at forebygge smitte med coronavirus blandt vores mest udsatte. Derfor skal besøg på vores plejecentre, bosteder mv. begrænses mest muligt.

Vi beder dig derfor om ikke at besøge dine pårørende i øjeblikket. Der kan være ganske særlige omstændigheder, hvor et besøg kan tillades. Det kan fx være, hvis din nære pårørende

  • befinder sig i kritisk eller terminal tilstand
  • er alvorligt syg
  • lige er kommet hjem fra hospitalet, hvor besøg har været forbudt

Hvis et besøg er nødvendigt, skal du telefonisk kontakte lederen af plejecentret, der vil vurdere situationen. Vi vil så sørge for at planlægge dit besøg, så det sker med så få smitterisici for personale og øvrige beboere som muligt.

Vi planlægger besøget, så det kommer til at foregå i enerum og med mindst muligt færden på fællesarealer. Under et besøg har vi følgende retningslinjer:

  • Kom ikke på besøg, hvis du har symptomer på sygdom
  • Ophold dig ikke på fællearealer
  • Brug ikke toiletter og andre faciliteter på fællesarealer
  • Undgå kontakt til andre beboere/personer
  • Vask og afsprit dine hænder og følg særlige hygiejneregler efter personalets anvisning

Vi håber på forståelse fra alle pårørende i denne svære tid. Vi skal understrege, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at drage ekstra omsorg for beboerne
I er altid velkomne til at kontakte stedets leder, hvis I har brug for det.

Ved yderligere spørgsmål

Vi håber på din forståelse i denne kritiske situation. Vi beklager situationen og de konsekvenser, den har for både borgere og pårørende.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte lederen af plejecentret. Du finder kontaktoplysninger til dit plejecenter her: Haderslev Kommunes plejecentre. Du kan også holde dig orienteret her på hjemmesiden eller www.coronasmitte.dk.

Se, hvilke tilbud som lukkes

Særlige forholdsregler i forbindelse med COVID – 19