Folkeskoler og dagtilbud

Alle skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og frem til og med 2. påskedag pga. af udviklingen af coronavirus (COVID-19).

Folkeskoler og dagtilbud er fortsat lukkede

Regeringen har forlænget perioden, hvor Danmark er lukket ned, frem til og med påske – det vil sige den 13. april 2020. Det betyder, at alle folkeskoler og dagtilbud i Haderslev Kommune er lukkede.

For de forældre, der har behov, tilbyder vi nødpasning. Hvis du får behov for nødpasning, skal du ringe direkte til skolens eller dagtilbuddets hovednummer.

Vi følger de overordnede kriterier for nødpasning, som er udmeldt af børne- og undervisningsministeren. De tre overordnede kriterier er:

  • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Undervisning

Skolerne sikrer, at eleverne modtager undervisning, og er i løbende kontakt med forældrene om dette.

Betaling

Omkring betaling har Børne- og Undervisningsministeriet meldt ud, at under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.

Spørgsmål

Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte lederen af jeres dagtilbud eller skole.