Folkeskoler og dagtilbud

Se, hvordan COVID-19 påvirker hverdagen i dagtilbud og skoler i Haderslev Kommune.

Opdateret den 25. februar 2021 kl. 15.02

0.-4. klasse skal møde i skole

Skolerne melder direkte ud til forældre og børn, hvordan Covid-19 påvirker hverdagen på skolen. 

Vi har ekstra fokus på høj hygiejne og sundhedsmyndighederne anbefaler nu, at personer holder to meters afstand, men ikke når der er tale om børns lege eller personalets omsorg og aktiviteter med børnene. 
 
Når I skal hente og bringe børn, skal afstandskravet på 2 meter så vidt muligt overholdes og vi opfordrer alle til at bære mundbind eller visir, hvis ikke afhentning og aflevering foregår udendørs.
Forældre får direkte besked fra skolen om, hvordan aflevering og afhentning skal forløbe.

5.-9. klasse hjemsendt indtil 5. april

  
Skoler, SFO og klub er fortsat åben for elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter Folkeskoleloven.
 
Skolerne orienterer direkte om nødundervisningen på det enkelte barns skole.

Sådan påvirker COVID-19 vores dagtilbud

Dagtilbud er fortsat åben. Vi vil dog opfordre forældre, der har mulighed for det, til at holde deres børn hjemme. Det kan fx være, hvis du selv er hjemsendt uden mulighed for at arbejde hjemmefra.
 
De nuværende retningslinjer betyder, at vores dagtilbud laver aktiviteter med børnene i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. I ydertimer og i ferieperioder kan børn samles på tværs af grupper i det omfang, det er nødvendigt. Det vil dog kun ske i begrænset omfang og hvis det sker af hensyn til det pædagogiske arbejde. 

Vi har fortsat ekstra fokus på høj hygiejne og ekstra rengøring i dagtilbud.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at personer holder to meters afstand, men ikke når der er tale om børns lege eller personalets omsorg og aktiviteter med børnene.

Når I skal hente og bringe børn i dagtilbud, skal afstandskravet på 2 meter overholdes, og man skal bære mundbind, hvis ikke der kan holdes tilstrækkelig afstand. Indendørs skal der bæres mundbind i dagtilbud.

Krav om mundbind

Det er et krav, at børn bruger mundbind, hvis de benytter offentlig transport. Dette gælder for børn fra 12 år. Det er forældrenes ansvar, at børnene har mundbind og bærer det korrekt. Haderslev Kommune er ansvarlige for forsyning af mundbind til de elever over 12 år, som kommunen har befordringsforpligtelsen til enten på grund af afstand eller trafikfarlig skolevej. Mundbind bliver udleveret til den enkelte barn på skolen.

I forbindelse med transport i skoletiden, er det skolen, der sørger for mundbind til alle elever fra 12 år.  

Der er ikke et generelt krav om, at forældre skal bære mundbind eller visir ved afhentning i dagtilbud eller skole, men det enkelte dagtilbud eller skole kan ved en konkret vurdering indføre krav om, at forældrene bærer mundbind, hvis det er nødvendigt for at kunne begrænse smitterisikoen. Derudover anbefales det at begrænse forældres tilstedeværelse i dagtilbud og skole.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte lederen af dit dagtilbud eller skole direkte.

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19?

Som forælder kan man være i tvivl om, hvilke symptomer man skal være særligt opmærksom på, og hvornår man skal holde sit barn hjemme.

Sundhedsstyrelsen skriver, at det er helt almindeligt, at næsen løber med klart snot, når man er ude i koldt vejr, eller hvis barnet græder. Hvis dette er eneste symptom hos dit barn, skal du ikke mistænke COVID19. Men virker barnet sygt, slattent og træt og har symptomer, f.eks. masser af gulgrønt snot, sygdomsfølelse og tiltagende hoste, bør det holdes hjemme og ikke komme i skole eller dagtilbud.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du få svar på nogle af de spørgsmål, du som forældre kan have, når dit barn har symptomer, der kan være COVID-19.

Spørgsmål og svar om dagtilbud og skoler under COVID-19