Folkeskoler og dagtilbud

Haderslev Kommunes dagtilbud og folkeskoler er genåbnet, men de er begrænsede af hygiejne- og pladskrav, der betyder, at hverdagen ikke er, som vi kender den fra før corona.

Genåbning af dagtilbud og folkeskoler

Alle børn møder ind til en anderledes hverdag, hvor der er ekstra stor fokus på hygiejne, rengøring og at holde afstand efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. De enkelte institutioner og skoler har på baggrund af retningslinjerne lavet konkrete planer for dagligdagen, som skal begrænse smitte og passe på børn og voksne.

Dagtilbud

Dagplejen, integrerede institutioner og børnehaver er åbne. Retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne betyder dog, at børnene fortsat vil være tilknyttet samme faste børnegruppe med det samme pædaogiske personale det meste af dagen. Derudover er der fortsat skærpede krav til hygiejne, og afstand i forbindelse med aflevering, afhentning mv. Forældre får direkte besked om dagtilbuddets retninglinjer fra deres dagplejer eller daginstitution.

Skoler

Alle årgange møder ind, men for at kunne leve op til retningslinjerne om afstand og hygiejne, undervises der fortsat efter Undervisningsministeriets retningslinjer for nødundervisning

Undervisningen kan foregå på skolen eller en anden lokation, hvis skolen har valgt det. Forældre og elever får direkte besked om undervisning fra skolen.

I år bliver der ikke nogen afgangseksamen i Folkeskolen, men årskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer. 

Læs mere om nødundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Udlandsrejser

Udenrigsministeriet anbefaler i øjeblikket, at danskerne ikke tager til andre lande end Island, Norge og Tyskland. Dette gælder frem til og med 31. august 2020. 

Hvis I denne sommer skal til andre lande end ovenstående tre lande, anbefaler myndighederne, at I går i 14 dages selvisolation, når I kommer hjem.

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden besluttet, at dagtilbud/skoler ikke kan tage imod børn, der har været i andre lande end de tre ovenstående, førend 14 dages selvisolation er overstået. Det vil sige, at dit barn ikke må komme i dagtilbud/skole de første 14 dage efter hjemkomsten af hensyn til øvrige børn, familier og ansatte og for at begrænse smitte med COVID-19.

Dit barn kan godt komme i dagtilbud/skole, hvis man blot har været i Tyskland, Norge eller Island eller kun er kørt igennem Sverige på vej til fx Bornholm eller Norge.

Vi opfordrer i øvrigt til, at man holder sig orienteret om rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk

 Har du spørgsmål, så kontakt lederen i dit barns daginstitution eller skole. 

Transport, aflevering og afhentning

Det er en god idé at gå eller cykle i skole, evt. sammen med forældre, for at undgå smittespredning. Skoler og dagtilbud vil have forskellige retningslinjer for aflevering, for at undgå at forældre samles for tæt, og de retningslinjer skal følges, når man afleverer børn.

Kan man ikke gå eller cykle opfordres forældre til at køre deres børn i stedet for at bruge offentlig transport. Skolers trafikpolitik kan fås hos ledelsen, hvis man ikke kender den, og det er vigtigt at alle husker at følge retningslinjerne for afsætning og afhentning af børn.

Bustransport

For bustransport gælder følgende anbefalinger og retningslinjer:

  • Det anbefales, at barnet har håndsprit med og spritter sine hænder af umiddelbart før indstigning og umiddelbart efter udstigning - til gavn for barnet og medpassagerer.
  • Børn skal holde minimum én meters afstand til hinanden mens de venter på bussen.
  • Ind- og udstigning af den bagerste dør. Husk at holde afstand.
  • Der må sidde et barn på hvert sæde + 50 % af ståpladserne.
  • Man sidder med ansigtet i samme retning.

Chaufføren vil have fokus på den indvendige hygiejne og rengøring af busserne.

Taxa og minibus

  • Børn skal holde minimum én meters afstand til hinanden mens de venter på bussen.
  • Ved ind- og udstigning ventes der på et barn stiger ind af gangen.
  • Taxa og minibus må have ét barn pr. sæde.
  • Man sidder med ansigtet i samme retning.

Sygdom

Hvis dit barn har tegn på sygdom, som fx hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejrtrækningsbesvær, skal det blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er stoppet.

Hvis dit barn får konstateret COVID-19, skal skole eller dagtilbud informeres om dette, så de kan informere de personer, barnet har været i nær kontakt med.

Hvis man bor i husstand med én, der er konstateret smittet med COVID-19, skal man ikke komme i dagtilbud eller skole.

Læs mere om kontaktopsporing på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Børn i øget risiko eller med husstandsmedlemmer i  øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19

Da der ikke er større risiko for smitte i skoler, end der er i resten af samfundet, vurderer Sundhedsstyrelsen, at elever i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden godt kan gå i skole.

Skolens eller dagtilbuddets ledelse vil sammen med forældrene, og evt. på baggrund af forældrenes drøftelse med barnets læge, lave en individuel vurdering for den enkelte elev og have særlig opmærksomhed på, at de skærpede forholdsregler efterleves af dem, for at undgå smitte.

Udgangspunktet er, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, møder i skole. Hvis skolen sammen med forældrene vurderer, at eleven skal blive hjemme, vil eleven modtage fjernundervisning.

Hvis forældre vælger at holde deres børn hjemme, selvom skolen efter dialog med forældre og elevens læge har vurderet, at eleven kan møde, registreres eleven som fraværende og modtager ikke fjernundervisning. Forældre vil ikke blive trukket i børnefamilieydelse på grund af fravær.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko.

Spørgsmål

Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte lederen af jeres dagtilbud eller skole.