Fri­vil­ligt iso­la­tions­op­hold uden for hjem­met til smit­tede

Er du testet positiv for COVID-19 og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan du få tilbud om særligt ophold gennem Haderslev Kommune - et såkaldt frivilligt isolationsophold.

Hvis du bliver konstateret smittet med ny coronavirus og du ikke har mulighed for selvisolation, tilbydes et gratis isolationsophold, mens du er smittet. Under dit ophold forventes du at klare dig selv. Du skal selv betale for forplejning og sørge for rengøring.

Hvem kan komme i betragtning til et frivilligt isolationsophold?

Et isolationsophold udenfor eget hjem kan komme i betragtning, hvis du er påvist smittet med ny coronavirus, er selvhjulpen og kan sige ja til mindst én af følgende punkter:

  • Du deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse
  • Du deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
  • Du deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Hvem skal du kontakte, hvis du har brug for isolationsophold?

For visitation til et isolationsophold skal du kontakte:

  • Visitationen på telefon: 74 34 27 57 på hverdage mellem kl. 9.00 – 12.00
  • Akutteamet på telefon: 74 34 29 24 udenfor ovenstående tidspunkter