Handicap, socialpsykiatri og myndighed

Regeringen har meldt ud, at mennesker med handicap eller særlige sociale problemer fortsat skal have den mest nødvendige hjælp.

Besøgsrestriktioner på bosteder

Haderslev Kommune har den 10. november fået et påbud om at indføre besøgsrestriktioner på alle kommunale og private bosteder i Haderslev Kommune. Formålet med påbuddet er at mindske risikoen for smittespredning blandt kommunens mest sårbare borgere, mens smittetallet i kommunen stiger. Det betyder, at der i øjeblikket gælder andre regler for besøg på Haderslev Kommunes bosteder. 

Klik her for at læse om de midlertidige besøgsrestriktioner, som gælder for Haderslev Kommunes bosteder.

Find dit tilbud