Jobcenter Haderslev

Jobcenter Haderslev åbner gradvist efterhånden som de fysiske rammer og den nødvendige lovgivning er på plads. Du kan kontakte os via jobnet.dk, borger.dk eller ringe på 74 34 34 34.

Gradvis genåbning

Tirsdag den 2. juni åbner Jobbutikken, hvor man kan henvende sig med spørgsmål omkring ledighed mv.

Hvis du skal melde dig ledig, skal du gøre det digitalt. Læs mere om, hvordan du melder dig ledig.

Hvis du skal søge om enkeltydelser, skal du bestille en tid, før du møder op. Læs mere om enkeltydelse og bestil tid.

Samtaler på Jobcenter Haderslev har så vidt muligt været gennemført digitalt under nedlukningen, og det vil vi fortsætte med, til der kommer nye retningslinjer på området. Du har mulighed for at kontakte din sagsbehandler ved at ringe til os på 74 34 34 34.

På trods af coronakrisen er der stadig ledige jobs at få, så tøv endelig ikke med at ringe til os.

Efterhånden som der laves nye retningslinjer for beskæftigelsesindsatsen, vil Jobcenter Haderslev gennemføre fysiske samtaler

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at disse aktiviteter suspenderes:

  • Allerede igangsatte aktive tilbud vil også skulle stoppes hurtigst muligt efter nærmere aftale med aktiveringssted. Dog kan virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom.
  • Samtaler i jobcentre
  • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner   

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

  • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
  • Borgere, der bliver ledige, skal tilmelde sig som nyledige via jobnet.dk, og der skal ansøges om forsørgelsesydelser via de digitale løsninger. Har du behov for hjælp, kan du ringe til os på 74 34 34 34 for at få individuel, telefonisk vejledning. Læs mere: Hvis du bliver ledig under coronakrisen.
  • Borgere kan telefonisk henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.
  • Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Hotline til virksomheder med spørgsmål til de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet

Virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på telefon 72 200 350, hvis de har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af corona-virus (COVID-19).