Jobcenter Haderslev

Jobcenter Haderslev er lukket fra fredag 13. marts frem til og med 2. påskedag. Medarbejderne er sendt hjem for at arbejde. Du kan kontakte os via jobnet.dk, borger.dk eller ringe på 74 34 34 34.

Regeringens seneste tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 lukker også landets jobcentre ned, og medarbejdere sendes hjem for at arbejde. Alle jobcentrene vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for folks ydelser.

Lukningen af jobcentrene betyder imidlertid, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil. 

Nødberedskabet vil sikre, at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.   

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at disse aktiviteter suspenderes:

  • Allerede igangsatte aktive tilbud vil også skulle stoppes hurtigst muligt efter nærmere aftale med aktiveringssted. Dog kan virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom.
  • Samtaler i jobcentre
  • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner   

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

  • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
  • Borgere, der bliver ledige, skal tilmelde sig som nyledige via jobnet.dk, og der skal ansøges om forsørgelsesydelser via de digitale løsninger. Har du behov for hjælp, kan du ringe til os på 74 34 34 34 for at få individuel, telefonisk vejledning. Læs mere: Hvis du bliver ledig under coronakrisen.
  • Borgere kan telefonisk henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.
  • Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Hotline til virksomheder med spørgsmål til de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet

Virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på telefon 72 200 350, hvis de har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af corona-virus (COVID-19).