Kultur- og fritidstilbud samt arrangementer

Her kan du læse, hvordan Haderslev Kommunes kultur- og fritidstilbud samt arrangementer er påvirket af COVID-19.

Status på de enkelte kultur- og fritidstilbud

Aflyste arrangementer

Som konsekvens af nedlukningen har en lang række arrangementer måtte aflyses eller flyttes.

Vi opfordrer til, at alle følger med i forhold til, hvor man har købt billet samt i nyhedsmedierne.

Vi har blandt andet været nødt til at aflyse:

  • Talent og Frivilligheds Award 2020, som skulle have fundet sted den 27. marts i Haderslev Idrætscenter. Awarden er udsat til foråret 2021. Ny dato er ikke fastlagt.
  • Alle kulturpakkearrangementer fra den 12. marts og indtil der kommer en ny udmelding fra regeringen.