Kultur- og fritidstilbud samt arrangementer

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er lukket fra fredag 13. marts 2020 frem til og med 2. påskedag.

Status på de enkelte kultur- og fritidstilbud

Aflyste arrangementer

Som konsekvens af nedlukningen har en lang række arrangementer måtte aflyses eller flyttes.

Vi opfordrer til, at alle følger med i forhold til, hvor man har købt billet samt i nyhedsmedierne.

Vi har blandt andet været nødt til at aflyse:

  • Talent og Frivilligheds Award 2020, som skulle have fundet sted den 27. marts i Haderslev Idrætscenter. Der arbejdes på en ny dato.
  • Alle kulturpakkearrangementer fra den 12. marts til og med 2. påskedag.