Krav om brug af mund­bind i det of­fent­lige rum

Regeringen har indført obligatoriske krav om brug af mundbind i det offentlige rum. Det gælder fx i den kollektive trafik, detailhandlen samt i borgerservice og jobcenteret i de områder, hvor der er offentlig adgang.

Hvornår skal du bære mundbind i det offentlige rum?

Der er lovbestemte krav om mundbind eller visir følgende steder: 

 • I de dele af jobcentre og borgerservicecentre, hvor der er offentlig adgang, hvilket vil sige i indgangspartier og ekspeditionsområder. Det gælder fx Borgerservice på Haderslev Rådhus, Jobcenter Haderslev og Teknik og Miljø på Schaumanns Klædefabrik. Derudover kan der være andre, lokale krav om brug af mundbind i Haderslev Kommunes institutioner. Vær derfor opmærksom på skiltning ved indgangen.
 • Ved rejser med kollektiv transport
 • Ved besøg på restauranter, caféer, konditorier, bagerforretninger, fastfood-restauranter m.v., hvor der er siddende indendørsservering. Kravet om mundbind eller visir gælder så længe du går eller står, men ikke når du sidder ned. Du skal således bære mundbind, når du går ind i lokalet, når du rejser sig fra din plads ved bordet, fx for at gå på toilettet eller står ved disken for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv. 
 • I detailhandlen, dvs. butikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv. hvortil offentligheden har adgang.
 • Ved indendørsarealer på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner, musik- og kulturskoler, køreskoler, folkehøjskoler, daghøjskoler og aftenskoler, fx kantine og gange. Krav gælder ikke i klasse- eller undervisningslokale samt visse andre steder.
 • Indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v. Krav om mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned, hvis det ikke kan anvendes grundet aktivitetens natur, samt for optrædende deltagere og udøvere mv. under disses optræden mv. Dvs. man ikke behøver bruge mundbind, når man sidder ned fx i biografen eller er tilskuer, og heller ikke når man dyrker sport. 
 • I lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter. Kravet gælder ikke, når man sidder ned.
 • På sundheds- og ældreområdet, fx sygehus, klinik i praksissektoren, fx hos lægen, praktiserende psykolog, fysioterapeut, kommunale sundhedstilbud, på plejehjem. Desuden kan den lokale ledelse indføre krav på visse dele af socialområdet, fx botilbud, herberger mv. Krav gælder ikke for indlagte patienter, visse beboere og borgere på plejehjem, botilbud, anbringelsessteder mv. 

Læs mere om brug af mundbind i det offentlige rum på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Herudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bruger mundbind:

 • Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bevæge dig ud, fx fordi du skal testes.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og kommer i situationer, hvor enten du eller andre kan have svært ved at holde 2 meters afstand, fx ved en fejring.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med, fx personer i plejebolig, kan du overveje at bruge mundbind, når du ikke kan holde minimum 2 meters afstand, fx ved behov for pleje og omsorg. 
 • Ved store forsamlinger, fx optog, hvor det kan være svært at holde afstand.

Mundbind til skolebørn

I udgangspunktet er børn under 12 år undtaget fra kravet om at bære mundbind. 

Det er forældrenes ansvar at sørge for, at deres børn har mundbind og benytter disse korrekt på vej til og fra skole. Haderslev Kommune er ansvarlige for forsyning af mundbind til de elever over 12 år, som kommunen har befordringsforpligtelsen til enten på grund af afstand eller trafikfarlig skolevej. Der bliver i disse tilfælde udleveret mundbind til den enkelte elev ude på skolerne. 

Kravet gælder i al offentlig transport. Det vil blandt andet sige al kollektiv transport, der finder sted mellem skole og hjem. 

Kravet gælder også, når skolerne kører med offentlig transport i løbet af skoletiden som en del af undervisningen. Det er fx, hvis en klasse tager tog, offentlig bus eller færge. Skolen sørger for mundbind i de situationer, hvor transporten sker som en del af undervisningen fx i forbindelse med en udflugt.

Elever med fysiske eller psykiske handicap, der forhindrer dem i selv at fjerne mundbind, er undtaget.