Pleje og sygepleje

Modtager du eller en af dine pårørende pleje eller sygepleje, kan du her læse om vores tiltag og beredskab i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Pleje og omsorg

For at hindre og forebygge smittespredning er der i den kommende tid fokus på at løse de vigtigste og mest kritiske opgaver, så mest muligt personale kan sendes hjem og dermed undgår at blive syge samtidigt.

Personalet vil for eksempel fortsat være behjælpeligt med:

 • kontakt til egen læge
 • medicingivning
 • tilberedning af mad, drikke og hjælp til spisning
 • personlig hygiejne
 • mobilisering ud af sengen og i sengen

Hvad nu hvis?

Hvis en borger, der modtager pleje eller sygepleje får symptomer på coronavirus, kontakter vi straks lægen og værge eller pårørende.

Vi kontakter også Sundhedsstyrelsen, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt. Hvis Sundhedsstyrelsen beslutter, at der skal iværksættes hjemmekarantæne i egen bolig, vil vi sørge for at det sker. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Besøg på plejecentre

Vi skal være særligt opmærksomme på at forebygge smitte med coronavirus blandt vores mest udsatte. Derfor skal besøg på vores plejecentre, bosteder mv. begrænses mest muligt.

Vi beder dig derfor om ikke at besøge dine pårørende i øjeblikket. Der kan være ganske særlige omstændigheder, hvor et besøg kan tillades. Det kan fx være, hvis din nære pårørende

 • befinder sig i kritisk eller terminal tilstand
 • er alvorligt syg
 • lige er kommet hjem fra hospitalet, hvor besøg har været forbudt

Hvis et besøg er nødvendigt, skal du telefonisk kontakte lederen af plejecentret, der vil vurdere situationen. Vi vil så sørge for at planlægge dit besøg, så det sker med så få smitterisici for personale og øvrige beboere som muligt.

Vi planlægger besøget, så det kommer til at foregå i enerum og med mindst muligt færden på fællesarealer. Under et besøg har vi følgende retningslinjer:

 • Kom ikke på besøg, hvis du har symptomer på sygdom
 • Ophold dig ikke på fællearealer
 • Brug ikke toiletter og andre faciliteter på fællesarealer
 • Undgå kontakt til andre beboere/personer
 • Vask og afsprit dine hænder og følg særlige hygiejneregler efter personalets anvisning

Vi håber på forståelse fra alle pårørende i denne svære tid. Vi skal understrege, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at drage ekstra omsorg for beboerne
I er altid velkomne til at kontakte stedets leder, hvis I har brug for det.

Ved yderligere spørgsmål

Vi beklager situationen og de konsekvenser, den har for både borgere og pårørende. Vi håber på jeres forståelse i denne kritiske situation.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte hjemmeplejen/sygeplejen. Du kan også holde dig orienteret på www.coronasmitte.dk eller her på hjemmesiden.

Nye forholdsregler i forbindelse med COVID – 19