Pleje og sygepleje

Modtager du eller en af dine pårørende pleje eller sygepleje, kan du her læse om vores tiltag og beredskab i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Pleje og omsorg

Personalet vil blandt andet fortsat være behjælpeligt med:

 • kontakt til egen læge
 • medicingivning
 • tilberedning af mad, drikke og hjælp til spisning
 • personlig hygiejne
 • mobilisering ud af sengen og i sengen

Hvad nu hvis?

Hvis en borger, der modtager pleje eller sygepleje får symptomer på coronavirus, kontakter vi straks lægen og værge eller pårørende.

Vi kontakter også Sundhedsstyrelsen, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt. Hvis Sundhedsstyrelsen beslutter, at der skal iværksættes hjemmekarantæne i egen bolig, vil vi sørge for at det sker. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Særligt til pårørende til borgere på plejecentre

Hvis en beboer på plejecenteret får symptomer på coronavirus, kontakter vi straks lægen og værge eller pårørende.

Vi kontakter også Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis lægen vurderer, det er nødvendigt.

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter, at der skal iværksættes hjemmekarantæne i egen bolig, vil vi sørge for, at det sker.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Besøg på plejecentre

Der vil kunne aflægges besøg såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. Vi skal fortsat være opmærksomme på at minimere smittespredning. Det betyder, at når I besøger jeres pårørende, skal I være særligt opmærksomme på ikke at smitte dem og de andre beboere og ansatte. Derfor har vi nogle retningslinjer, der skal følges, ved besøg på plejecentre. Derved kan sårbare personer i øget risiko igen få besøg og få genoptaget deres sociale kontakt.

Vi sørger for at planlægge dit besøg, så det sker efter sundhedsmæssigt forsvarlige forhold.

Planlægning besøg

Ved alle besøg gælder:

 • Kontakt plejecenteret telefonisk for at aftale besøg
 • Kom ikke på besøg, hvis du selv har symptomer på sygdom
 • Besøget skal kunne gennemføres med 2 meters afstand
 • I bliver på forhånd informeret om regler vedrørende smitteforebyggelse herunder hygiejneregler.

Gennemførelse af besøg

Ved alle besøg gælder:

 • Vask eller afsprit dine hænder ved ankomst og efter besøget
 • Host eller nys i ærmet
 • Undgå så vidt muligt håndtryk, kindkys og kram. Hvis det ikke er muligt, bør du og din pårørende vaske eller spritte hænder umiddelbart efter kontakten. Der vil være muligt at bruge visir.
 • Hold 2 meters afstand
 • Undgå fælles kontaktflader. Hvis besøgende og beboer indtager mad og/ eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter. Brug fx egne genstande som kaffekopper eller bestik.
 • Undgå så vidt muligt at røre ved genstande i beboerens bolig.
 • Luft evt. ud under besøget
 • Ingen besøgende på indendørs fællesarealer.
 • Hvis der er direkte adgang til beboernes bolig fx via en terrassedør, skal denne så vidt muligt benyttes som indgangsdør.

Undgå steder med mange mennesker

Vi anbefaler, at vores beboere, som jo er i øget risiko, undgår at komme ud til steder, hvor der er mange mennesker. Det kan være butikker, store familiefester mv.

Hvis en beboer ønsker at tage på besøg uden for plejecentret, vil vi meget gerne, at det aftales på forhånd med ledelsen på plejecentret. Så har vi mulighed for at følge/informere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ved yderligere spørgsmål

Vi håber på jeres forståelse i denne kritiske situation. I er altid velkomne til at kontakte stedets leder, hvis I har brug for det. Find kontaktoplysninger til dit plejecenter her.

Særlige forholdsregler i forbindelse med COVID – 19