Stop udbredelsen af COVID-19 med appen smitte|stop

Det er vigtigt at sikre, at COVID-19 ikke spreder sig i samfundet, mens Danmark genåbner. Med smitte|stop får danskerne et digitalt værktøj, der hjælper med at bryde smittekæderne i samfundet.

Om appen smitte|stop

Appen smitte|stop giver os alle sammen mulighed for at være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19. Smitte|stop skal sammen med anbefalinger fra myndigheder hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner. Det er frivilligt at hente appen. Jo flere, der bruger den, desto flere smittekæder kan vi bremse.

Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter.

Giv besked til andre, hvis du testes positiv for ny coronavirus

  • Med appen kan du nemt give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på i fx offentlig transport eller på restauranter, hvis du testes positiv for ny coronavirus
  • Du giver besked til andre app-brugere uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig
  • I appen kan du kun give besked til andre, der også har appen. Hvis du testes positiv, skal du derfor stadig give besked til de familiemedlemmer og venner mv., som du har været i nær kontakt med

Få besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus

  • Appen sender dig en besked, hvis du har været tæt på en bruger af appen, der er testet positiv for ny coronavirus og deler det i appen
  • Da du er i risiko for at være blevet smittet, får du besked om at følge myndighedernes anbefalinger, herunder at blive testet

Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop

  • Det er frivilligt at downloade og bruge smitte|stop. Hvis mange vælger at downloade og anvende appen, kan den være et vigtigt bidrag til at stoppe smittekæder og derved sikre, at smitten ikke kommer ud af kontrol
  • Efter download har du altid mulighed for at slukke for appen, så den ikke længere registrerer brugere, som du er tæt på
  • Hvis du testes positiv, skal du i appen selv give tilladelse til, at appen deler oplysningen med de personer, som du har været tæt på