Sundhed, træning og tandpleje

Vi kører fortsat med nødberedskab indenfor sundhed og træning, mens tandplejen er i gang med en gradvis genåbning af deres klinikker. Læs, hvad det betyder og hvordan du kommer i kontakt med os her.

Træning og rehabilitering

Træning og Rehabilitering er aktuelt i gang med en gradvis genåbning af indsatserne.

 • Igangværende forløb: Hvis du er i et igangværende forløb betyder det, at du vil kunne forvente en ændret praksis end hvad du er vant til. Som udgangspunkt vil den vanlige behandling foregå via fysisk fremmøde enten på vores træningsmatrikler eller i eget hjem, men i nogle tilfælde vil størstedelen af behandlingen foregå via video eller telefon, grundet de fortsatte Corona forholdsregler. Langt de fleste forløb vil i større eller mindre grad blive suppleret med telefonisk eller videokontakt. Typen af behandling tager afsæt i en individuel faglig vurdering.
 • Ny-visiteret: Hvis du er ny-visiteret, kan du som normalt forvente at få en tid senest 5 hverdage efter vi har modtaget visitationen, eller din sag er blevet behandlet. Første samtale vil som udgangspunkt foregå med et fysisk fremmøde på vores matrikkel eller i eget hjem. 1. samtale kan også foregå over telefon eller video, hvor du sammen med din terapeut finder frem til den behandling, som er bedst for dig. Typen af opstart aftales inden opstart.

Alle træningsenheder i Gram, Vojens og Haderslev er genåbnet for aktiviteter. Udover individuel træning tilbyder vi pt. holdtræning i små hold udendørs og indendørs.

For at skabe tryghed for dig og vores terapeuter vil din terapeut i nogle tilfælde være iført værnemidler i form af maske/visir og handsker. Dette afhænger af din behandling og Sundhedsstyrelsens retningslinjer i øvrigt.

Som det første når du møder ind, beder vi dig spritte dine hænder af og tage plads i anviste venteområde. Dertil undgå kontakt med for mange flader under hele din behandling og generelt holde afstand. Vi har prioriteret ekstra rengøring i denne periode.

Vores procedurer vil løbende blive opdateret her på hjemmesiden og på Facecbook i takt med regeringens udmeldinger.

Du kan kontakte Træning og Rehabilitering på telefon: 74 34 29 32 og 74 34 29 45:

 • Mandag: 8 - 11 og 12.30 - 14.00
 • Tirsdag: 8 - 11 og 12.30 - 14.00
 • Onsdag: 8 - 11 og 12.30 - 14.00
 • Torsdag: 8 - 11 og 12.30 - 14.00
 • Fredag: 8 - 11

Sundhedssamarbejde og Forebyggelse

På grund af Corona kører vi fortsat med ændret beredskab.

Hvis du har diabetes, KOL, kræft, hjertekarsygdom, overvægt eller er ryger

Hvis du allerede er i gang med et forløb betyder det, at du vil kunne forvente en ændret praksis, end hvad du er vant til. Som udgangspunkt kører vores indsatser via telefon eller video.

Hvis du er ny-henvist eller selv henvender dig, vil du få en tid til en indledende sundhedssamtale. Første samtale vil foregå over telefon eller video, hvor du sammen med en sundhedskonsulent finder frem til, hvilke indsatser du har behov for. Disse indsatser foregår også primært via telefon eller video. 

Mental sundhed og smerter

Kurset 'Lær at tackle angst og depression' starter op i form af online undervisning. Du tilmelder dig kurset ved at skrive til Lene Borg Hansen på: lebk@haderslev.dk eller Birte Stytzer på: styt@haderslev.dk.        

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg tilbyder fysisk fremmøde i hjemmet til dig, der har mistet din ægtefælle, eller hvis din ægtefælle er flyttet på plejecenter.

Øvrige samtaler foretages via telefon eller video.

Forebyggelse af smittespredning 

Som det første når du møder ind, beder vi dig spritte dine hænder af og tage plads i venteområdet. Dertil undgå kontakt med for mange flader, når du er på  sundhedscentrene og generelt holde afstand. På hold med fysisk fremmøde vil der være max. 9 deltagere på holdet og mindst 2 meters afstand mellem deltagerne. Vi har prioriteret ekstra rengøring i denne periode. Oplever du influenzalignende symptomer, skal du blive hjemme, for ikke at udsætte andre for smittefare.

Vores procedurer vil løbende blive opdateret her på hjemmesiden.

Kontakt Sundhedssamarbejde og Forebyggelse

Du kan kontakte Sundhedssamarbejde og Forebyggelse på telefon: 40 22 74 03

 • Mandag: 10 - 12
 • Tirsdag: 13 - 15
 • Onsdag: 8 - 10
 • Torsdag: 13 - 15
 • Fredag: 10 - 12

Tandplejen

Tandplejen har nu normale åbningstider. På grund af COVID-19 må du ikke henvende dig fysisk på klinikkerne uden en aftale. Du skal derfor ringe og aftale tid, hvis du har brug for det. 

Der bliver langsomt lukket op for flere aftaler, men det er fortsat en individuel faglig vurdering, der skal ligge til grund for et indkald. Hvis du ikke føler dig rask, skal du aflyse din tid.

Vi beder om, at der kun er én ledsager med, og at der ikke er andre børn med.

Læs mere om tandplejen.