Teknik og Miljø

Teknik og Miljø er lukket for personlige henvendelser fra fredag 13. marts frem til og med 2. påskedag. Vi bestræber os på at kunne betjene de fleste henvendelser på mail.

Du kan skrive til os på teknikmiljoe@haderslev.dk. Har du brug for at tale med en medarbejder, kan du ringe på 74 34 34 34.

Fejl på gadelys, signallys og lignende kan fortsat meldes ind på Giv et praj, hvor vi prioriterer henvendelser af hastende karakter.

Aarø-færgen fungerer som normalt. Vi appellerer til, at folk bliver i bilerne og gående ikke stuver sig tæt sammen i salonerne.

Du skal indmelde akutte miljøuheld til Vagtcentralen på telefon 112 som normalt.

Følg status på spildevand, drikkevand og affaldshåndtering ved Provas.

Vi gennemfører ikke tilsyn og besigtigelser, da medarbejderne arbejder hjemmefra.