Teknik og Miljø

Teknik og Miljø åbner for personlig betjening onsdag den 27. maj. Du kan fortsat klare mange ting via vores hjemmeside og har du brug for hjælp, skal du endelig bare ringe eller skrive til os.

Sådan kontakter du Teknik og Miljø under COVID-19

Teknik og Miljø åbner for personlig betjening onsdag den 27. maj. Ønsker du ikke at møde personligt op, kan du sende dem en mail på teknikmiljoe@haderslev.dk.

Har du brug for at komme i kontakt med en bestemt medarbejder, skal du ringe til omstillingen på telefon: 74 34 34 34. Så vil de hjælpe dig videre.

Giv os et praj

Hvis du oplever forhold, som kræver vores opmærksomhed, skal du melde dem ind via Giv et praj. Vi kan fortsat løse de fleste opgaver, så tøv ikke med at bruge 'Giv et praj'.

Et praj kan fx være, hvis du oplever:

  • manglende gadelys
  • fejl i signallys
  • huller i vejen 

Aarøfærgen

Aarøfærgen sejler som normalt, men vi appellerer til, at folk bliver i bilerne og gående ikke stuver sig tæt sammen i salonerne.

Læs mere om Aarøfærgen.

Beredskab og akutnumre

Akutte miljøuheld skal som altid anmeldes til Vagtcentralen på telefon 112.

Se beredskab og øvrige akutnumre.

Affald, spildevand og drikkevand

Drejer din henvendelse sig om affald, spildevand eller drikker, skal du rette henvendelse til Provas.

Du kan følge status på affaldshåndtering, spildevand og drikkevand på Provas' hjemmeside.