Grænsependlere

Bor du i Tyskland og arbejder i Danmark, kan du krydse grænsen med den fornødne dokumentation.

Særlige regler for personer med fast bopæl i Slesvig-Holsten

Udlændinge med fast bopæl i Slesvig-Holsten og som arbejder i Danmark kan indrejse, hvis de kan fremvise en negativ COVID-19 test taget maksimalt 72 timer før indrejsen.

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at COVID-19-testen skal være af en bestemt type. Der skal dog være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Derfor kan fx både PCR-test og anti-gentest accepteres i forbindelse med indrejse.

Danske statsborgere, som har bopæl i Slesvig-Holsten, og som indrejser i Danmark kan ikke blive nægtet indrejse i Danmark (og skal således ikke vise en negativ COVID-19-test for at få lov til at rejse ind i Danmark).

Dog er danske statsborgere, som indrejser i Danmark, som udgangspunkt omfattet af kravet om at få foretaget en antigen- eller PCR-test senest 24 timer efter indrejsetidspunktet og kravet om at gå i isolation efter indrejse i Danmark. De er således ikke undtaget test- og isolationskravet i kraft af deres statsborgerskab.

Danske statsborgere med bopæl i grænselandet er dog undtaget fra kravet om at få foretaget en test senest 24 timer efter indrejsetidspunktet under forudsætning af, at de kan fremvise et negativt testresultat, som er foretaget enten ved antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel.

Dokumentation

Testcertifikater skal foreligge på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk. Certifikatet skal indeholde tydelige oplysninger om navn på den testede, tidspunkt for testtagningen og udsteder af certifikatet.

Testen må ikke være inkonklusiv, hvilket betyder, at testen skal indeholde et klart testresultat (positiv eller negativ). Testen må dermed ikke vise, at analysen var mislykkedes. Derudover kan  "Erklæring til brug for negativ COVID-19-test” fra www.coronasmitte.dk.

Udover den negative test skal man kunne forevise dokumentation for formålet med indrejsen, bopæl samt arbejdsforhold, hvis man bliver spurgt. Det kan fx være ved fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel og arbejdskontrakt.