Medarbejdere og pårørende i øget risiko

Nogle personer er i øget risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus/COVID-19. Det er din læge, der kan vurdere, om du er i øget risiko.

Personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen vurderer, at følgende personer er i øget risiko for alvorlig sygdom, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19:

 • Personer i øget risiko
  • personer over 70 år og særligt personer over 80 år
  • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme
 • Beboere i plejebolig
 • Personer med overvægt
  • Personer med svær overvægt med BMI over 35
  • Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom
 • Personer med visse sygdomme og tilstande
  • Svær hjertekarsygdom
  • Svær lungesygdom
  • Lungekræft og udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom med komplikationer
  • Dårligt reguleret diabetes, uanset diabetes-type – især opmærksomhed ved samtidig svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom
  • Tilstande med nedsat ernæringstilstand og påvirket almentilstand
  • Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande, der medfører nedsat hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene
  • Fremskreden demenssygdom og personer med let til moderat kognitiv svækkelse og samtidig høj alder og komorbiditet
  • Sygdomme med nedsat immunforsvar
  • HIV-positive med udtalt immundefekt
  • Immunhæmmende behandling
  • Transplantation foretaget inden for de seneste seks måneder
 • Visse børn med kronisk sygdom
 • Personer uden fast bopæl
 • Gravide
  • Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor fra graviditetsuge 28 have hjemme-arbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg er i øget risiko?

Det er din læge, der kan vurdere, om du er i øget risiko. Hvis du er i øget risiko, skal du kontakte din leder, hvis du er i tvivl om, om det er muligt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand og hygiejne på arbejdspladsen.

Må jeg arbejde, hvis jeg er i øget risiko?

Hvis du er i øget risiko, kan du i udgangspunktet komme på arbejde også selvom du er i kontakt med mange mennesker.

Medarbejdere i øget risiko skal tage de samme forholdsregler som resten af befolkningen, som overordnet er: 

 • Forebyg kontaktsmitte ved at sørge for ekstra god hygiejne fx ved at være særlig opmærksom på håndhygiejne
 • Forebyg dråbesmitte ved at holde afstand og fx også bede andre om at gøre det, og begrænse situationer hvor man udsættes for smitte ved fx at undgå samvær med personer, som har symptomer, der kunne være COVID-19

Medarbejdere i øget risiko skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko. Det betyder, at du ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19.

Gravide

Gravide fra uge 28+0, som arbejder i sundheds-, ældre, og socialsektoren samt medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings-, pleje eller omsorgsopgaver skal – ud fra et udvidet forsigtighedsprincip – arbejde hjemmefra uden udgående funktioner fra hjemmet. Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt, skal den gravide hjemsendes. Læs mere om, hvordan hjemsendelse af gravide fraværsregistreres.

Læs mere om personer i øget risiko på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis nogen i husstanden er i øget risiko

Bor man i husstand med en person, som er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19, skal man være ekstra opmærksom på hygiejne og holde fysisk afstand.

Som udgangspunkt kan man godt komme på arbejde, hvis en i husstanden tilhører gruppen af personer i øget risiko. Der kan dog være særlige forhold, hvor udgangspunktet skal fraviges, fordi der skal tages særlige hensyn.

Medarbejdere i sundheds- social- eller ældresektoren, som bor sammen med en person i øget risiko, skal dog ikke varetage opgaver eller funktioner, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19, baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer, som er bekræftet med COVID-19.

Det er lægen til den person i husstanden, som er i øget risiko, der skal vurdere, om der er behov for at omplacere medarbejderen, hvis dette kan lade sig gøre.

Læs mere om sygedagpenge og refusion for medarbejdere i øget risiko eller som bor i husstand med en person i øget risiko.