Kom­pen­sa­ti­on for støj fra F-35

Folketinget har vedtaget en anlægslov for udbygning og drift af Flyvestation Skrydstup. Med anlægsloven følger en ordning med kompensation for støj fra F-35.

Forsvarets Ejendomsstyrelse har oprettet et kontor i Vojens Lufthavn, hvor du kan stille spørgsmål og få hjælp til at søge kompensation. De rådgiver ikke om, hvilken kompensationsmulighed du bør vælge, men kan oplyse om, hvilke muligheder du har.

Forsvarets F-35 kontor

Du kan besøge F-35 kontoret i Vojens Lufthavn, Lilholtvej 8, 6500 Vojens eller kontakte det på telefon 72 81 30 00 på hverdage i tidsrummet fra kl. 10.00 - 14.00.

Du kan også skrive til kontoret på e-mail:
fes@mil.dk

Det er nødvendigt at aftale tid, før du møder på kontoret. Du kan også lave en aftale uden for normal kontortid

Læs mere om kompensationsordningen på ejendomsstyrelsen.dk/f-35.