Borgerbudgettering - Landdistrikt

Borgerbudgettering kan være med til at skabe et øget lokalt engagement og frivillighed i landdistrikterne ved, at du som borger i et landdistrikt selv er med til at  administrerer og prioriterer de penge, som følger med, når et landdistrikt deltager i borgerbudgettering.

Hvad er Borgerbudgettering?

Borgerbudgettering er et fast beløb, som Landdistrikterne kan søge fra april til udgangen af august 2022.  Når et landdistrikt har tilmeldt sig Borgerbudgetteringen, skal der, inden man sender en projektansøgning, have været afholdt et borgermøde i landdistriktet, hvor man i fællesskab har stemt om hvilke projekter, der søges støtte til.

Kriterier for at indgå i borgerbudgetteringen:

 • Hvert landdistrikt får, efter anmodning, tildelt et beløb fra landdistriktspuljen.
 • Beløbet må bruges efter eget ønsket til realisering af projekter i lokalsamfundet.
 • Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involvere sig, komme med projektforslag og deltage i afstemning om, hvilke projekter, der skal gennemføres.
 • Den lokale borgerforening er tovholder på processen.
 • Kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn.
 • Kun ansøgninger, der modtages via Conventus, vil blive behandlet.

Tidsplan:

 • Marts 2022 - indbydelse sendes ud til Landdistrikterne om at deltage i borgerbudgettering
 • April 2022 – tilmeldingsfrist for Landdistrikterne via skemaet "Borgerbudgettering - tilmelding til projekter 2022" i Conventus.
 • April til august 2022 – Lokalt informationsmøde for borgerne i det enkelte distrikt, ide udvikling lokalt, præsentation af projektforslag og afstemning lokalt.
 • Maj til september 2022 – Indrapportering til Haderslev Kommune og anmodning om udbetaling af støtte til de besluttede aktiviteter i 2022. Det gør du via skemaet "Borgerbudgettering 2022 - projektbeskrivelse og anmodning om udbetaling" i Conventus.
 • September og oktober 2022 - Opsamling i Landdistriktsudvalget.
 • April 2022 – Endelig afrapportering og godkendelse af regnskaber for gennemførte projekter, støttet af borgerbudgetteringen gennem 2022. Det gør du via skemaet "Borgerbudgettering 2022 - afrapportering" i Conventus.

Det får du brug for:

 • Du skal være oprettet som bruger i Conventus.

Kontakt landdistriktskoordinatoren

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
24 59 15 69
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13