Borgerbudgettering - Landdistrikt

Borgerbudgettering kan være med til at skabe et øget lokalt engagement og frivillighed i landdistrikterne ved, at du som borger i et landdistrikt selv er med til at  administrerer og prioriterer de penge, som følger med, når et landdistrikt deltager i borgerbudgettering.

Hvad er Borgerbudgettering?

Borgerbudgettering er et fast beløb, som Landdistrikterne kan søge fra april til udgangen af august 2023.  Når et landdistrikt har tilmeldt sig Borgerbudgetteringen, skal der, inden man sender en projektansøgning, have været afholdt et borgermøde i landdistriktet, hvor man i fællesskab har stemt om hvilke projekter, der søges støtte til.

Kriterier for at indgå i borgerbudgetteringen:

 • Hvert landdistrikt får, efter anmodning, tildelt et beløb fra landdistriktspuljen.
 • Beløbet må bruges efter eget ønsket til realisering af projekter i lokalsamfundet.
 • Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involvere sig, komme med projektforslag og deltage i afstemning om, hvilke projekter, der skal gennemføres.
 • Den lokale borgerforening er tovholder på processen.
 • Kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn.
 • Kun ansøgninger, der modtages via Conventus, vil blive behandlet.

Tidsplan:

 • Marts 2023 - indbydelse sendes ud til Landdistrikterne om at deltage i borgerbudgettering
 • April 2023 – tilmeldingsfrist for Landdistrikterne via skemaet "Borgerbudgettering - tilmelding til projekter 2023" i Conventus.
 • April til august 2023 – Lokalt informationsmøde for borgerne i det enkelte distrikt, ide udvikling lokalt, præsentation af projektforslag og afstemning lokalt.
 • Maj til september 2023 – Indrapportering til Haderslev Kommune og anmodning om udbetaling af støtte til de besluttede aktiviteter i 2023. Det gør du via skemaet "Borgerbudgettering 2023 - projektbeskrivelse og anmodning om udbetaling" i Conventus.
 • September og oktober 2023 - Opsamling i Landdistriktsudvalget.
 • April 2023 – Endelig afrapportering og godkendelse af regnskaber for gennemførte projekter, støttet af borgerbudgetteringen gennem 2023. Det gør du via skemaet "Borgerbudgettering 2023 - afrapportering" i Conventus.

Det får du brug for:

 • Du skal være oprettet som bruger i Conventus.
  Du tilmelder dig i Conventus ved at klikke på ’Blanketter’ og dernæst ’Borgerbudgettering, tilmelding til projekter 2023’

Kontakt Sekretariatet

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
29 10 84 24
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag - onsdag 9 - 15 10 - 15
Torsdag 9 - 17 10 - 17
Fredag 9 - 13 10 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag - onsdag
9 - 15
Torsdag
9 - 17
Fredag
9 - 13
Fremmøde
Mandag - onsdag
10 - 15
Torsdag
10 - 17
Fredag
10 - 13