Borgerbudgettering

Borgerbudgettering kan være med til at skabe et øget lokalt engagement og frivillighed i landdistrikterne ved, at du som borger i et landdistrikt selv er med til at  administrerer og prioriterer de penge, som følger med, når et landdistrikt deltager i borgerbudgettering.

Hvad er Borgerbudgettering?

Borgerbudgettering er et fast beløb, som Landdistrikterne kan søge fra april til udgangen af august 2021. Der kan søges optil 50.000 kr. til brug i 2021. Når et landdistrikt har tilmeldt sig Borgerbudgetteringen, skal der, inden man sender en projektansøgning, have været afholdt et borgermøde i landdistriktet, hvor man i fællesskab har stemt om hvilke projekter, der søges støtte til.

Kriterier for at indgå i borgerbudgetteringen:

 • Hvert landdistrikt får, efter anmodning, tildelt et beløb fra landdistriktspuljen.
 • Beløbet må bruges efter eget ønsket til realisering af projekter i lokalsamfundet.
 • Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involvere sig, komme med projektforslag og deltage i afstemning om, hvilke projekter, der skal gennemføres.
 • Den lokale borgerforening er tovholder på processen.
 • Kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn.
 • Kun ansøgninger, der modtages via Conventus, vil blive behandlet.

Tidsplan:

 • Marts 2021 - indbydelse sendes ud til Landdistrikterne om at deltage i borgerbudgettering
 • April 2021 – tilmeldingsfrist for Landdistrikterne via skemaet "Borgerbudgettering - tilmelding til projekter 2021" i Conventus.
 • April til august 2021 – Lokalt informationsmøde for borgerne i det enkelte distrikt, ide udvikling lokalt, præsentation af projektforslag og afstemning lokalt.
 • Maj til september 2021 – Indrapportering til Haderslev Kommune og anmodning om udbetaling af støtte til de besluttede aktiviteter i 2021. Det gør du via skemaet "Borgerbudgettering 2021 - projektbeskrivelse og anmodning om udbetaling" i Conventus.
 • September og oktober 2021 - Opsamling i Landdistriktsudvalget.
 • April 2022 – Endelig afrapportering og godkendelse af regnskaber for gennemførte projekter, støttet af borgerbudgetteringen gennem 2021. Det gør du via skemaet "Borgerbudgettering 2021 - afrapportering" i Conventus.

Det får du brug for:

 • Du skal være oprettet som bruger i Conventus.

Kontakt landdistriktskoordinatoren

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
24 59 15 69
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13