Pulje til bygningsfornyelse

Ejer du en bolig opført før 1960? Så kan du søge midler til bygningsfornyelse

Haderslev Byråd har afsat en 1-årig pulje på i alt 1, 5 mio. kr. til bygningsfornyelse. Der kan søges tilskud til håndværkerudgifter til projekter, der afsluttes i 2021 eller 2022. Målet med støtten er at bidrage til en positiv arkitektonisk udvikling i det byggede kulturmiljø.

Du skal oplyse følgende når du søger:

 • Adresse
 • Ejer
 • Beskrivelse af arbejde
 • Tilbud på håndværkerudgifter inkl. moms

Ansøgningsfrist er søndag den 24. oktober 2021. Send din ansøgning til plan@haderslev.dk.

Kriterier for valg af projekter:

 • Alle boliger opført før 1960 kan principielt komme i betragtning
 • Bygninger, der af Haderslev Kommune er udpeget som bevaringsværdige eller bygninger, der indgår i et sammenhængende bevaringsværdigt kulturmiljø, bliver prioriteret højest
 • Der er tale om tilskud, hvis størrelse i henhold til lovgivningen maksimalt kan være 50 procent af de tilskudsberettigede udgifter, dog 75 procent ved bevaringsværdige bygninger
 • Der fastsættes et maksimum på tilskud per ejendom på 300.000 kroner. Ved støtte til vedligeholdelsesarbejder tinglyses en deklaration på ejendommen vedrørende hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, hvis ejendomme sælges inden for 15 år til en markedsværdi over værdien ved støttetidspunktet inklusive et tillæg for ejendomsprisudviklingen
 • Det støttede projekt skal fastholde eller forbedre ejendommens bevaringsværdi eller originalitet
 • Projektet må ikke være påbegyndt før, der gives tilsagn
 • Projektet afsluttes i indeværende år 2021 eller i 2022
 • Ejendomme eller projekter, hvor synligheden i forhold til offentlige rum er stor, prioriteres højt
 • Ejendomme eller projekter, hvor effekten af de støttede arbejder må forventes at være størst på såvel den enkelte ejendom som i relation til omgivelser, prioriteres højt
 • Ejendomme eller projekter, der modtager eller har mulighed for at opnå anden støtte, prioriteres lavt. Dette gælder således fredede ejendomme og ejendomme, der på forhånd har opnået støtte efter andre støtteordninger i henhold til lov om byfornyelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anders Sanderbo på telefon: 74 34 22 13

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13