Borgerbudgettering

Søg støtte til at realisere dit projekt i dit lokalsamfund.

Hvad er Borgerbudgettering?

Borgerbudgettering er et fast beløb som Landdistrikterne kan søge, inden udgangen af november 2019. Der kan søges 50.000 kr. til brug i 2020. Det forudsætter, at der har været indkaldt til borgermøde i landdistrikterne, hvor man i fællesskab har stemt om hvad pengene skal bruges til.

Kriterier for at indgå i borgerbudgetteringen

 • Hvert landdistrikt får, efter anmodning, tildelt et beløb fra landdistriktspuljen.
 • Beløbet må bruges efter eget ønsket til realisering af projekter i lokalsamfundet.
 • Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involvere sig, komme med projektforslag og deltage i afstemning om, hvilke projekter, der skal gennemføres.
 • Den lokale borgerforening er tovholder på processen.
 • Kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn.
 • Du sender ansøgning til Landdistrikter@haderslev.dk, med beskrivelse, placering, tilbud/økonomi og eventuelt billeder

Tidsplan:

 • Juni 2019 - indbydelse sendes ud til Landdistrikterne om at deltage i borgerbudgettering
 • august – tilmeldingsfrist for Landdistrikterne
 • August/oktober – Lokalt informationsmøde for borgerne i det enkelte distrikt, ide udvikling lokalt, præsentation af projektforslag og afstemning lokalt.
 • november – Indrapportering til Haderslev Kommune og anmodning om udbetaling af støtte til de besluttede aktiviteter i 2020.
 • November 2019 - Udbetaling af støtte til borgerforeningerne.
 • December 2019- Opsamling i Landdistriktsudvalget.
 • November 2020 – Endelig afrapportering og godkendelse af regnskaber for gennemførte projekter, støttet af borgerbudgetteringen gennem 2019

Kontakt landdistriktskoordinatoren

Gåskærgade 26
6100 Haderslev
24 59 15 69
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag - onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag - onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag - onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13