Ekspropriation til etablering af dobbeltrettet cykelsti i Vestsiden af Røddingvej mellem Nustrup og Uldal

I forbindelse med sikring af de bløde trafikanter mellem Nustrup og Uldal, påtænker Haderslev Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at erhverve nødvendige arealet til anlæg af en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti i den vestlige vejside af Røddingvej fra Overgade i Nustrup til Uldalvej i Uldal.

ÅSTEDSFORRETNING

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje og efter beslutning i Haderslev Byråd den 30. november 2021, afholdes åstedsforretning således:

Tirsdag den 6. december 2022

Ekspropriationen vedrører ejendommene:

  • Matr.nr. 51, 67, 124 og 224 Uldal, Skrydstrup
  • Matr.nr. 97 og 104 Kolsnap, Nustrup
  • Matr.nr. 281 og 337 Nustrup Bæk, Nustrup
  • Matr.nr. 52, 121, 367 og 593 Nustrup Ejerlav, Nustrup

Åstedsforretningen indledes tirsdag den 6. december 2022 kl. 9.00 ved Røddingvej ud for matr.nr. 67 Uldal, Skrydstrup og fortsætter efterfølgende på de øvrige ejendomme.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af arealafståelsen, idet ejerne dog indvarsles særskilt ved digital post.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan mv. er fremlagt ved Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Chr. X’s Vej 39, 6100 Haderslev.

 

Venlig hilsen
Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Kontakt projektlederen

Christian X's Vej 39
6100 Haderslev
21 39 43 61
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag - onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag - onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag - onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13