Områdefornyelse: Oksenvad og omegns landdistrikt

Her kan du læse mere om områdefornyelsen i Oksenvad og omegns landdistrikt.

Områdefornyelse

En områdefornyelse er en indsats, der giver et afgrænset område med færre end 4.000 indbyggere et fysisk og socialt løft.

Som det første skal der udarbejdes et områdefornyelses program i samarbejde med borgere og andre parter, der bliver berørt af områdefornyelsen. Programmet skal blandt andet indeholde en beskrivelse af de tiltag, der skal iværksættes, et budget og en tidsplan. Når programmet er vedtaget, skal tiltagene fra programmet realiseres inden for 5 år.

Landdistriktsudvalget besluttede den 15. december 2021 at opstarte en områdefornyelse i Oksenvad og omegns landdistrikt, efter vi modtog en ansøgning fra Oksenvad landsbyforening.

Tidsplan

Infomøde opstart 23. marts 2022
Hilse-på-møde 04. maj 2022
Inspirationsmøde og workshop 11. maj 2022
Byvandring med arbejdsgrupperne 01. juni 2022
Styregruppemøde 08. juni 2022
Arbejdsgruppemøde 16. juni 2022
Styregruppemøde 30. august 2022
Arbejdsgruppemøde 14. september 2022
Fællesmøde arbejds- og styregruppe  Start oktober 2022
Politisk vedtagelse af program November 2022
Offentligt præsentation af program 15. november 2022

Ønsker du at få en mail, når der er noget nyt, fx invitationer til møder, så skriv til Silja Juul Krüger på sikr@haderslev.dk.