Gå til hovedindhold

Bliv nævning og domsmand

Hvert 4. år kan du søge om at blive optaget på grundlisten i Haderslev Kommune. Ansøgningsfristen for at søge om at blive optaget på grundlisten for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027 er udløbet. Du kan søge igen i januar 2027.

Indhold

  Det er ikke længere muligt at søge om at blive nævning eller domsmand i Haderslev Kommune for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. 

  Du vil ikke modtage svar på, om du er blevet optaget på Haderslev Kommunes grundliste. Det vil være Vestre Landsret, som retter henvendelse til dig, hvis du bliver udtrukket til opgaver som nævning eller domsmand. 

  På domstolen.dk kan du læse mere om, hvad det vil sige at være nævning eller domsmand.

  Vil du være nævning eller domsmand

  Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er nævning eller domsmand afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om.

  Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud og det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden.

  For at blive nævning eller domsmand skal du være ”uberygtet” og have valgret til Folketinget. Det betyder, at du skal være over 18 år, og at du ikke må være straffet for alvorlige lovovertrædelser. Retten undersøger alle, der udpeges som lægdommere, for at sikre sig, at de ikke står i Kriminalregistret.

  Alle lægdommere bliver registreret i Det Centrale Rettighedsregister, og retten vil få besked, hvis du i løbet af perioden på de fire år bliver sigtet for en alvorlig forbrydelse.

  Hvis du fylder 80 år inden for de kommende fire år, kan du ikke blive lægdommer. Det samme gælder, hvis du på grund af åndelig eller legemlig svagelighed, herunder tunghørhed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog er ude af stand til at følge med i, hvad der bliver sagt i retten.

  For at sikre, at Danmarks Domstole er uafhængige, kan ministre, advokater, advokatfuldmægtige, ansatte i ministerier, centraladministration, politiet, fængselsvæsnet, Folkekirken og øvrige anerkendte trossamfund, ikke være lægdommere.

  Grundlisten er en liste over personer, som kan blive domsmænd eller nævninge. Det er præsidenten for Vestre Landsret, der udpeger, hvilke personer der skal deltage i de konkrete sager. Det er ikke sikkert, at du bliver udpeget til en konkret sag, selv om du står på grundlisten.

  Et grundlisteudvalg udpeger personer, som må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Haderslev Kommunes Grundlisteudvalg består af fem medlemmer, alle udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Det er Haderslev Kommunes grundlisteudvalg, som udvælger et antal personer til grundlisten ud fra de indkommende ansøgninger. Udvalget udtager en person for hver 300 indbyggere.

  Grundlisteudvalget skal sikre sig, at de personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, ligesom de skal tilstræbe en repræsentation af de forskellige aldersklasser, køn og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i Haderslev Kommune.

  Læs mere om

  Domsmand eller nævning

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 15:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev