Kommunalbestyrelsens og udvalgenes studieture

Haderslev Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg tager på studieture for at hente inspiration og viden om metoder, projekter og nye måder at gøre tingene på.

Retningslinjer for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs studieture

Politikerne rejser for at hente inspiration og viden til at videreudvikle kommunen. De mødes med andre politikere, eksperter, fagfolk og byplanlæggere. De besøger erhvervsvirksomheder, sundhedscentre og andre institutioner, som har alternative løsninger på de udfordringer og problemstillinger, der findes i Haderslev Kommune. Rejserne er tilrettelagt så de enkelte fagudvalg får bred indsigt i de områder, der er relevante for netop dem. Programindholdet bliver typisk udarbejdet sammen med værtsbyen eller lokale arrangører det pågældende sted, så politikerne kommer ’bag kulissen’.

De 31 folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder i ni forskellige fagudvalg ekskl. Økonomiudvalget. Fagudvalgene udstikker rammene for, hvordan kommunen arbejder og udvikler sig på de forskellige fagområder. Udvalgene har mulighed for at tage på én studietur i løbet af en fireårig valgperiode. Studierejsen skal have faglig relevans for deltagerne og for kommunen. Rejsen bør tage sigte på at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for løsning af et bestemt, foreliggende problem eller imødekomme et mere generelt behov for øget viden inden for et bestemt område af den kommunale opgaveløsning.

Inden afrejse offentliggøres program og budget for studierejsen på kommunens hjemmeside, og efter hver studietur udarbejdes en kort evaluering af turen og det faglige udbytte til kommunalbestyrelsen. Rapporten offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside.

I løbet af den 4-årige periode er der en ramme til rådighed på 35.000 kr. til hvert udvalgs studietur på politiker-kontoen. Eventuelle udgifter derudover finansieres inden for udvalgets eget driftsbudget.

Ovenstående retningslinjer er godkendt af Økonomiudvalget.

Hvor går studieturene hen?

Studieture kan ske ved, at politikerne mødes med andre politikere, eksperter, fagfolk og byplanlæggere. Det kan også ske ved besøg hos erhvervsvirksomheder, sundhedscentre og andre institutioner, som har alternative løsninger på de udfordringer og problemstillinger, der findes hos os i kommunen. Det kan også ske ved udlandsrejser.