Stil spørgsmål til kommunalbestyrelsen

Du kan stille spørgsmål om kommunale emner til Haderslev Kommunalbestyrelse. På den måde kan du bidrage med forslag og ideer, der kan styrke og udvikle lokalsamfundet.

Dine spørgsmål

Dine spørgsmål besvares af borgmesteren eller af et kommunalbestyrelsesmedlem udpeget af borgmesteren. Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer kan komme med korte, supplerende bemærkninger, ligesom du, der spørger, kan stille korte tillægsspørgsmål.

Spørgsmålene skal være korte, og du kan ikke stille spørgsmål til sager, der er optaget på dagsordenen for dagens kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 17.00 med spørgetid.

Regler for skriftlige spørgsmål

Skriftlige spørgsmål skal sendes til Sekretariat og Udvikling senest 10 dage før kommunalbestyrelsesmødet. Spørgsmålet sendes til:

Sekretariat og Udvikling
Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
Email: su@haderslev.dk

Regler for mundtlige spørgsmål

Senest kl. 12.00 dagen før kommunalbestyrelsesmødet sender du dit spørgsmål til Sekretariat og Udvikling på su@haderslev.dk, hvor du oplyser dit emne, dit navn og adresse.

På kommunalbestyrelsesmødet læser du dit spørgsmål op med en tidsramme på 1 minut.

Om spørgetidsordningen

 1. Forud for de ordinære kommunalbestyrelsesmøder holdes der spørgetid af normalt 20 minutters varighed.

 2. I de år hvor der er kommunalvalg, holdes der ikke spørgetid i maj, juni, juli, august, september og oktober.

 3. Enhver borger med bopæl i Haderslev Kommune kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Enten skriftligt eller mundtligt.

 4. Spørgsmålet du stiller, skal vedrøre kommunens forhold og være af almen interesse. Du kan ej heller stille spørgsmål i sager om enkeltpersoners private og økonomiske forhold.

 5. Kan dit spørgsmål ikke besvares, vil det blive besvaret på næste kommunalbestyrelsesmøde.
   
 6. Hvis dit spørgsmål kan besvares administrativt, vil borgmesteren sørge for, at du modtager en besvarelse direkte.
   
 7. Du kan ikke stille spørgsmål om sager, der er på kommunalbestyrelsens dagsorden, på dagens møde.

 8. Har du stillet et spørgsmål til kommunalbestyrelsen, skal du være til stede ved besvarelsen. Det er borgmesteren der bestemmer hvem der skal svare på dit spørgsmål. Hvis de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer har kommentarer til dit spørgsmål, kan de kort få ordet. Du har herefter 2 minutter, hvor du har mulighed for at komme med en kommentar. Efter de 2 minutter, er besvarelsen på dit spørgsmål slut.

 9. Spørgetiden ledes af borgmesteren.

Kontakt Sekretariat og Udvikling

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13