Politiske udvalg

Her finder du oplysninger om de alle politiske udvalg i Haderslev Kommune, hvem der sidder i dem og hvilke opgaver de har.

Økonomiudvalget

Udvalget har ansvaret for alle kommunens økonomiske forhold. Alt, der handler om løn og personale i kommunen, hører herunder.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Udvalget arbejder med at tænke sundhed ind i alle de forhold, der har betydning for borgernes trivsel og generelle sundhed.

Landdistriktsudvalget

Fokus på udvikling i landdistrikterne og har ansvar for landdistriktspolitikken. Udvalget behandler emner som blandt andet forsamlingshuse, arrangere debatter og høringer og fremme frivilligheds- og foreningsarbejdet.

Voksenudvalget

Arbejder med sager om og for vores ældre borgere, som kan være hjemmehjælp, hjemmesygepleje eller plejehjem. Udvalget arbejder også med sager om støtte og faciliterer det frivillige sociale arbejde.

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget behandler spørgsmål om vores biblioteker og arkiv. De behandler også emner som kultur og fritid, eliteidræt, musikskole og kulturinstitutioner.

Socialudvalget

Sager om børnehandicap, SSP (skole, socialforvaltning og Politi) og undervisning over 10. klasse, her EGU, FGU og STU. De arbejder også med emner som kvindekrisecentre og ungdommens uddannelsesvejledning.

Udvalget for Børn og Familier

Udvalgets opgaver er at have fokus på børnepasning, familieområdet og folkeskolerne. Sundhedsplejen, specialskoler og ungdomsklubber hører også under her.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Fokus på at få ledige i job eller uddannelse. De behandler også spørgsmål i forhold til danskuddannelse til blandt andet voksne udlændinge.

Udvalget for Plan Og Miljø

Udvalget behandler blandt andet emner som lokalplanlægning, miljø- og naturbeskyttelse, veje og den kollektive trafik. Andre eksempler af emner er bygge- og boligforhold og byfornyelse.