Gå til hovedindhold

Bevillingsnævnet

Hvis du ønsker at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i et pizzeria, en café, en restaurant eller et hotel m.m., skal du søge om en tilladelse/alkoholbevilling.

Indhold

  Sådan søger du om en alkoholbevilling

  Alkoholbevilling søges hos politiet, men det er Bevillingsnævnet, der træffer endelig afgørelse om alkoholbevilling.

  Politiet behandler din ansøgning og sender derefter deres indstilling til Bevillingsnævnet.
  Bevillingsnævnet tager herefter stilling til, om du kan få en alkoholbevilling og på hvilke vilkår.

  Alkoholbevillingerne gives ud fra reglerne i Restaurationsloven.

  Hvad er Bevillingsnævnets opgaver?

  Bevillingsnævnet behandler opgaver som:

  • Ansøgning om alkoholbevilling
  • Fornyelse af alkoholbevillinger
  • Godkendelse af bestyrer
  • Tilladelse til udvidet åbningstid

  Find svar på dine spørgsmål:

  Hvis du vil drive en restaurationsvirksomhed, café, værtshus, spisested, diskotek m.v., der serverer alkohol, skal du søge om en alkoholbevilling.

  • Du skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling.
  • Hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal du være fyldt 18 år.
  • Du må ikke være umyndig eller under værgemål.

  Derudover må du ikke:

  • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,
  • være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet,
  • have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.

  Den generelle åbningstid er til fra kl. 05.00 - kl. 02.00.

  Du har mulighed for at ansøge om udvidet åbningstid, som er fra kl. 02.00 – 05.00.

  Du kan ansøge om en midlertidig alkoholbevilling ved Politiet.

  Det sker kun, hvis en ansøgning ikke kan nå at blive behandlet i førstkommende møde i Bevillingsnævnet.

  En midlertidig bevilling gives for et bestemt tidsrum og er kun gældende, indtil Bevillingsnævnet har truffet en afgørelse.

  Midlertidig bevilling gives kun, når oplysninger om økonomi, faglighed og dokumentation i øvrigt gør det overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet vil give en alkoholbevilling.

  Hvis du ønsker at udskænke alkohol i forbindelse med et enkeltstående arrangement, f.eks. byfester, skal du som udgangspunkt søge om lejlighedstilladelse. Det er politiet som giver alkoholbevilling til enkelstående arrangementer.

  Unge over 16 år kan opholde sig på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element,

  Unge under 16 år kan i følgeskab med myndige personer opholde sig på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element indtil kl, 24.00.

  Om Bevillingsnævnet

  Politisk udpeget

  • Gunnar Asmussen, formand
  • Eigil Foged, næstformand
  • Bruno Larsen
  • Claus Larsen

  Fra organisationerne

  • Anette Petersen (3F)
  • Dan Sørensen (Horesta)

  Sagkyndigt medlem

  • Mette Svane Poulsen

  Øvrig

  • Repræsentant fra Politiet
  • Tirsdag den 31. januar 2023
  • Tirsdag den 21. marts 2023
  • Tirsdag den 15. juni 2023
  • Tirsdag den 22. august 2023
  • Tirsdag den 24. oktober 2023
  • Tirsdag den 12. december 2023

  Dagsordener og referater fra Bevillingsnævnet

  Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra møde i Bevillingsnævnet. Du har også mulighed for at abonnere på både dagsordener og referater fra møderne.

  Læs mere 

  Alkoholbevillinger og bevillingsstrategi på politi.dk
  Restaurationsloven på Retinformation.dk

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben