Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er sammensat af frivillige interesseorganisationer, erhvervsfaglige organisationer og myndighederne.

Møde i Det Grønne Råd

Der er planlagt en række mødedatoer i 2024:

 • 6. marts 2024
 • 22. maj 2024
 • 4. september 2024 
 • 27. november 2024

Nogle af møderne, eller dele af møderne, kan være åbne for offentligheden. Det vil blive annonceret når møderne nærmer sig, hvilke møder det er muligt at deltage i.

Forretningsorden for Det Grønne Råd er under revision. Du kan se den gældende forretningsorden her.

 

Formålet med Det Grønne Råd:

Det Grønne Råd skal styrke borgernes forhold til kommunen og demokratiet.

Rådet skal medvirke til:

 • En bæredygtig udvikling i Haderslev Kommune, så kommunen er et godt sted at bo, arbejde og besøge.
 • Styrkelsen af kvaliteten af den kommunale service.
 • Opnåelsen af klima-, natur-, energi- og miljømæssige gevinster.

Rådets arbejdsområde

Rådet er forum for information, dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper, politikere og administration om klima-, natur-, energi- og miljøspørgsmål. Emnerne som falder inden for rådets arbejdsområde, er bl.a.:

 • tiltag i klimaplanen
 • naturbeskyttelse
 • naturgenopretning
 • naturpleje
 • friluftsliv
 • formidling af natur
 • kulturhistorie i det åbne land
 • landbrugsregulering
 • arealforvaltning
 • store anlægsprojekter som Jomfrustien
 • vandløbsadministration
 • vandløbsvedligeholdelse
 • restaurering samt beskyttelse af grundvand og overfladevand

Idéer til visioner, projekter og tiltag præsenteres, behandles og videregives til Teknik og Klima forvaltningen og Teknik- og Klimaudvalget og hele Kommunalbestyrelsen.

Rådets udtalelser og bemærkninger til sager, der skal behandles politisk, medtages i sagsfremstillinger til de politiske udvalg.

Det Grønne Råd består af medlemmer fra:

 • Landbrugsorganisationer
 • Skovdyrkerforeninger
 • Naturstyrelsen
 • Provas
 • Vandrådet
 • Varmeforsyningsselskaber
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Museum Sønderjylland
 • Haderslev Erhvervsråd
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Danmarks Sportsfiskerforening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Naturvejledning Danmark
 • Trægruppen
 • Grønne Nabofællesskaber
 • By og Land
 • Haderslev og Omegns Biavlerforening
 • Cyklistforbundet
 • Haderslev Kommunes Udvalg for Teknik og Klima (formand og næstformand)

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13