Gå til hovedindhold

Lokalt Naturråd for Trekantkommunerne

Rådet består af 20 medlemmer, og har til opgave at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur i og mellem kommuner.

Indhold

  Hvem sidder i Det Lokale Naturråd?

  Lars Rytter, Danmarks Naturfredningsforening

  Flemming Thomsen og suppleant Astrid Jørgensen, Friluftsråde

  Chr. Thye Bent Junker-Hansen, Dansk Jægerforbund

  Lars Christensen, Dansk Botanisk Forening

  Gitte Andersen, Naturvejlederforeningen DK

  Jørn Chemnitz, Danmarks Sportsfiskerforbund

  Jørn F. Andersen, Dansk Orienterings Forbund

  Søren Rygaard, Kongeåens Sammenslutning af sportsfiskere

  Sten Nielsen og suppleant Lars Holst Pedersen, Dansk Ornitologisk Forening

  Torben Lindholst, Kolding Sportsfisker Forening

  Carsten Ørnsholt og suppleant Flemming Nissen, Trægruppen i Haderslev

  Peter Rosendal og suppleant Niels Karstoft, Bæredygtigt Landbrug

  Anders Stensgaard og suppleant Svend Nygaard, Jysk Landbrug

  Peter Aalykke og suppleant Jensen Asger Kristensen, Sønderjysk Landbo Forening

  Rikke Kyhn og suppleant Sven-Aage Steenholdt, Familielandbruget LRS–Vejle

  Niels E. Schultz-Petersen og suppleant Steen Grunnet, Dansk Skovforening

  Hans Damgaard, Kolding Herreds Landbrugsforening

  Maria Pilgaard og suppleant Nis Kristian Hjort, Vejle-Fredericia Landboforening

  Berith Nissen, Landbrug & Fødevarer

  Jens Peter Nielsen og suppleant Preben Hansen, Haderslev Østeramts Familielandbrug

   

  Mere om det Lokale Naturråd for Trekantkommunerne

  Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

  Grønt Danmarkskort er det nye nationale kort over naturrelaterede udpegninger. Formålet med Det Grønne Danmarkskort er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til endnu mere sammenhængende natur i og mellem kommuner.

  Trekantkommunerne, der består af Middelfart, Haderslev, Vejen, Billund, Vejle, Fredericia og Kolding kommuner, har allerede udpeget et Grønt Danmarkskort i den fælles kommuneplan 2017-2019 for Trekantområdet. Naturrådsarbejdet vil derfor tage afsæt i denne udpegning.

  Vejle og Kolding Kommune varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af rådet.

  I det lokale naturråd for Trekantområdet sidder følgende repræsentanter:

  Forening/organisation

  Danmarks Naturfredningsforening (Lars Rytter)
  Friluftsrådet (Flemming Thomsen - suppleant Astrid Jørgensen)
  Dansk Jægerforbund (Chr. Thye - suppleant Bent Junker-Hansen
  Dansk Botanisk Forening (Lars Christensen)
  Naturvejlederforeningen DK (Gitte Andersen)
  Danmarks Sportsfiskerforbund (Jørn Chemnitz)
  Dansk Orienterings Forbund (Jørn F. Andersen)
  Kongeåens Sammenslutning af sportsfiskere (Søren Rygaard)
  Dansk Ornitologisk Forening (Sten Nielsen - suppleant Lars Holst Pedersen)
  Kolding Sportsfisker Forening (Torben Lindholst)
  Trægruppen i Haderslev (Carsten Ørnsholt - Flemming Nissen)
  Bæredygtig Landbrug (Peter Rosendal - suppleant Niels Karstoft)
  Jysk Landbrug (Anders Steensgaard - suppleant Svend Nygaard)
  Sønderjysk Landbo Forening (Peter Aalykke Jensen - suppleant Asger Kristensen)
  Familielandbruget LRS - Vejle (Rykke Kyhn - suppleant Sven-Aage Steenholdt)
  Dansk Skovforening (Niels E. Schultz-Petersen - suppleant Steen Grunnet)
  Kolding Herreds Landbrugsforening (Hans Damgaard)
  Vejle-Fredericia Landboforening (Maria Pilgaard - suppleant Nis Kristian Hjort)
  Landbrug og Fødevarer (Berith Nissen)
  Haderslev Østeramts Familielandbrug (Jens Peter Nielsen - suppleant Preben Hansen)

  Naturrådet kan bestå af op til 20 medlemmer fra relevante landsdækkende og lokale foreninger og organisationer inden for Trekantkommunernes geografiske udstrækning. Naturrådene skal repræsenteres ligeligt mellem hhv. erhvervsorganisationer, og organisationer der varetager naturinteresser.

  De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

  De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger hhv. organisationer. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

  Det bemærkes, at ligestillingsloven finder anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. Kravet kan dog fraviges i særlige tilfælde, f.eks. hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen.

  Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (Bek. 971 af 7. august 2017).

  Kort over alle de geografiske opdelinger af de 20 Lokale Naturråd i Danmark.

  Mere om det Lokale Naturråd for Trekantkommunerne i en printvenlig version

  Lokalt Naturråd for Trekantkommunerne

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben