Sundheds­klynge Sønder­jylland

Sundhedsklyngen Sønderjylland er et politisk forum, hvor kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger samarbejder om at skabe sammenhæng i borgernes møde med sundhedsvæsenet.

Hvad er Sundhedsklyngens opgaver?

Sundhedsklyngen vil bl.a. skulle:

  • Igangsætte indsatser med omstilling til kommuner og praktiserende læger
  • Komme med input til og implementere den sundhedsaftale, som Sundhedssamarbejdsudvalget, ifølge Sundhedsloven, udarbejder udkast til, og som indgås mellem regionen og kommunalbestyrelserne i kommunerne
  • Implementere og komme med input til nationale tiltag og aftaler
  • Drøfte og beslutte anvendelsen af prioriterede midler
  • Opstille mål inden for sundhedsaftalens rammer for arbejdet med udgangspunkt i lokale udfordringer og behov, eksempelvis i forhold til særlige indsatser for at imødegå sammenhængsproblematikker og lokale folkesundhedsmæssig udfordringer og sygdomsbyrder
  • Inddrage repræsentanter for patienter og pårørende i relevant omfang i udviklingen af nye projekter, invitere til dialogmøder og i relevant omfang inddrage repræsentanter fra Patientinddragelsesudvalget ved nedsættelse af arbejdsgrupper

Sundhedsklyngerne kan derudover frit iværksætte øvrige tiltag uden for sundhedsaftalens område.

Om Sundhedsklynge Sønderjylland

Dagsordener og referater fra Sundhedsklynge Sønderjylland

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du læse dagsordener og referater fra møder i Sundhedsklynge Sønderjylland.