Gå til hovedindhold

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet består af 21 medlemmer. Der er repræsentanter fra både Haderslev Kommune og kommunens uddannelsesinstitutioner.

Indhold

  Hvad er Uddannelsesrådets opgaver?

  Uddannelsesrådet har et overordnet fokus på, hvordan uddannelsesrådet i fællesskab og i samarbejde med andre aktører fastholder, understøtter og udvikler Haderslev som en attraktiv uddannelseskommune.

  Uddannelsesrådet mødes minimum 3 gange årligt.

  Hvem sidder i Uddannelsesrådet?

  Lasse Lehmann Saaterup, VUC SYD

  Nicolaj Forsberg Nielsen 10. klasse Skolen ved Kløften, Haderslev Kommune

  Maria Hurup Sigurdson Job og Uddannelse, Haderslev Kommune

  Jerry Freund Ungeuniverset Vojens, Haderslev Kommune

  Jacob Bolvinkel, Beredskabsstyrelsen

  Jacob Due Hansen Kløvermarkskolen, Haderslev Kommune

  Jan Wilhelmsen, EUC SYD

  Majbrit Buciek Schmidt Gram Skole, Haderslev Kommune

  Lotte Leth-Sørensen Kulturhuset Bispen, Haderslev Kommune

  Mie Martine Høffner UU Haderslev, Haderslev Kommune

  Michael Christian Tillgaard, Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

  Pia Øxenberg, UC SYD

  Rasmus Graff Børn og Kultur, Haderslev Kommune

  Ruth Funder, Haderslev Katedralskole

  Samuel Friberg, Det blå gymnasium

  Heidi Nørgaard, Haderslev Realskole

  Jeanette Grynter, FGU Sønderjylland

  Jonas Nordklitgaard, Haderslev Ungdomsskole

  Lotte Dalegaard Pedersen, SOSU Syd

  Irene Aggerdam Uddannelseskonsulent, Haderslev Kommune

  Julie Vang Knudsen AC-konsulent, Haderslev Kommune

  Kommissorium for Uddannelsesrådet

  Haderslev Uddannelsesråd blev genetableret i 2012 til understøttelse af Haderslev Kommunes position som uddannelseskommune.

  Nærværende kommissorium er udarbejdet på baggrund af en evaluering af rådets arbejde og rammer i september 2022.

  I en tid, hvor der er stor søgning mod de større byer samt en stor mobilitet blandt unge, er det særligt vigtigt, at uddannelsesrådet har et skærpet fokus på, hvordan vi i fællesskab og i samarbejde med andre aktører fastholder, understøtter og udvikler Haderslev som en attraktiv uddannelseskommune.

  Uddannelsesrådet er et gensidigt forpligtende forum for koordinering. Rådet drøfter udvikling af og tværgående initiativer på uddannelsesområdet i Haderslev kommune både på den korte og den lange bane. Uddannelsesrådet kan indgå dialog med relevante fagområder, inddrage det politiske niveau i Haderslev Kommune og andre aktører, når det findes relevant for arbejdet.

  Uddannelsesrådet mødes omkring konkrete temaer, som skaber omdrejningspunktet for samarbejdet og den styrkede relation medlemmerne i mellem. Temaerne kan skabe afsæt for konkrete lokale og fælles initiativer på tværs af ungdomsuddannelserne.

  Uddannelsesrådets opgaver er at:

  • identificere, prioritere og koordinere konkrete udviklingstiltag på møder i uddannelsesrådet, for at understøtte og sikre en god sammen i overgange mellem Ungeuniverserne, Ungdomsuddannelser og Professionsuddannelserne i Haderslev Kommune
  • have fokus på, hvordan unge fastholdes i uddannelse, hvordan frafald begrænses, og hvordan unge kommer fra offentlig forsørgelse over i uddannelse
  • have fokus på de unges tilknytning til arbejdsmarkedet og erhvervslivets behov for arbejdskraft
  • forholde sig proaktivt til lokale og landspolitiske udmeldinger og ny lovgivning.

  Uddannelsesrådet mødes 2-3 gange om året.

  Uddannelsesrådet er sammensat af medlemmer fra ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, Haderslev Kommune (Arbejdsmarked og Borgerservice og Forvaltningen for Børn og Kultur)

  Andre aktører inviteres ad hoc, afhængigt af det enkelte tema på uddannelsesrådsmøderne.

  Dagsordenen udarbejdes af ”dagsordensgruppen”. Dagsordensgruppen nedsættes fra møde til møde og består af Børn og Ungechef samt 1 - 3 øvrige medlemmer i uddannelsesrådet.

  Uddannelsesrådet evaluerer rådets arbejde en gang årligt.

  Hent kommissorium for Uddannelsesrådet i en printvenlig version

  Kommissorium for Uddannelsesrådet - Haderslev Kommune

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben