Gå til hovedindhold

Ungerådet

Ungerådet skal sikre en større inddragelse af unge i Haderslev Kommune og samtidig skabe et større engagement blandt unge i kommunen. Ungerådet er en vigtig sparringspartner for kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Indhold

  Ungerådets opgaver

  Ungerådet har ikke noget ideologisk og politisk udgangspunkt, men varetager opgaver som, at:

  • understøtte de unges interesser og ønsker i Haderslev Kommune
  • styrke de unges indflydelse generelt
  • fungere som ungepanel
  • fremme dialogen mellem unge, politikere og andre institutioner i kommunen
  • varetage kommunikation og aktiviteter til gavn for de unge i hele kommunen – herunder formidle eksisterende aktiviteter

  Om Ungerådet

  Ungerådet har på nuværende tidspunkt 10 unge tilknyttet og er bredt repræsenteret på tværs af uddannelsesvalg og arbejdssituation.

  Ungerådet hverver løbende medlemmer. Alle unge mellem 15-25 år, der er bosat i Haderslev Kommune, kan være med i ungerådet. Der arbejdes løbende på en struktur, der gør, at Haderslev Kommune har et så aktivt og stabilt ungeråd som muligt.

  Ungerådet mødes ca. en gang om måneden i 2 timer. Der kan også indkaldes til andre mere temabaserede møder. 
  Mødestabilitet er vigtig. Vi tager også ud af huset et par gange om året og deltager i nationale arrangementer for unge. Vi holder arrangementer sammen med de lokale politikere.

  Ungerådet er medlem af Netværket af Ungdomsråd (NAU), som også afholder events man kan deltage i.

  Hvis du ønsker at blive en del af Ungerådet kan du kontakte Uddannelseskonsulent Irene Aggedam

  Det overordnede formål med ungerådet er at sikre en større inddragelse af unge i Haderslev Kommune og samtidig skabe et større engagement blandt unge i kommunen. Ungerådet giver de unge i Haderslevområdet politisk medindflydelse. Det er gennem ungerådet, at de unge bliver hørt og kan udtrykke sig. Ungerådet anses som en vigtig sparringspartner for kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

  Opgaver

  Ungerådet har ikke noget ideologisk og politisk udgangspunkt, men varetager opgaver som, at:

  • understøtte de unges interesser og ønsker i Haderslev Kommune
  • styrke de unges indflydelse generelt
  • fungere som ungepanel
  • fremme dialogen mellem unge, politikere og andre institutioner i kommunen
  • varetage kommunikation og aktiviteter til gavn for de unge i hele kommunen – herunder formidle eksisterende aktiviteter

  Medlemmer

  Alle unge mellem 15-25 år, der er bosat i Haderslev Kommune, kan være med i ungerådet. Rådet har på nuværende tidspunkt 15 unge tilknyttet og er bredt repræsenteret på tværs af uddannelsesvalg og arbejdssituation.

  Ungerådet hverver løbende medlemmer. Der arbejdes løbende på en struktur, der gør, at Haderslev Kommune har et så aktivt og stabilt ungeråd som muligt.

  Opbygning

  Ungerådet er på nuværende tidspunkt ikke hierarkisk opbygget med fx en forperson. Medlemmerne sidder i arbejdsgrupper efter interesseområde.

  Møder

  Ungerådet mødes sidste torsdag i september, november, januar, februar, marts og maj måned. Derudover kan der også indkaldes til andre mere temabaserede møder.

  Møderegler

  • Alle kan stille forslag til dagsordenspunkter
  • Alle har lige meget taleret
  • Skal der ske afstemning om noget, sker det på demokratisk vis af de tilstedeværende på mødet ved enten håndsoprækning eller skriftlig afstemning
  • Alle skal give besked, om de kommer til et møde. Det giver bedre planlægning.
  • HUSK: gode ideer forpligter, så vi sammen kan skabe et attraktivt sted for unge i Haderslev Kommune

  Organisering og økonomi

  Ungerådet er politisk forankret under Ungeudvalget, hvor dækning af udgifter ligeledes er tilknyttet. Penge til dækning af udgifter skal bevilges af ungerådets tovholder. Ansøgning om penge til Ungebudgetteringen sker på lige vilkår med andre ansøgere

  Uddannelseskonsulent Irene Aggedam er tilknyttet Ungerådet. Mail: iragg@haderslev.dk