Gå til hovedindhold

Brevstemmer

Du har mulighed for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget fra mandag den 29. april til og med torsdag den 6. juni 2024. Du kan brevstemme på alle borgerservicecentre i Danmark.

Indhold

  Her kan du brevstemme i Haderslev Kommune

  Fra mandag den 29. april til torsdag den 6. juni kan du brevstemme på Rådhuset, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev. Husk at bestille tid til at brevstemme på Rådhuset

  Møder du op uden at have bestilt tid, skal du trække et nummer på standeren ved indgangen, og du vil så få første ledige tid til brevstemme. Ventetid kan forekomme.

  Du skal medbringe legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort. 

  Du vil modtage dit valgkort senest tirsdag den 4. juni 2024.

  Adresse

  • Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev

  Åbningstider

  • Mandag: 10 - 15
  • Tirsdag: 10 - 15
  • Onsdag: 10 - 15*
  • Torsdag: 10 - 17
  • Fredag: 10 - 13

  * Bemærk, at der onsdag den 5. juni (Grundlovsdag) kun er mulighed for at brevstemme mellem kl. 10-12.

  Ekstraordinære åbningstider

  Ud over de almindelige åbningstider kan du desuden brevstemme på Rådhuset på følgende tidspunkter.

  • Lørdag den 25. maj kl. 10 - 12
  • Lørdag den 1. juni kl. 10 - 12
  • Onsdag den 5. juni kl. 10 - 12

  Bestil tid

  Brevstemmer du i Borgerservice på Rådhuset, anbefaler vi, at du bestiller tid på forhånd, så du undgår ventetid: Bestil tid til at brevstemme på Rådhuset.

  Møder du op uden at have bestilt tid, skal du trække et nummer på standeren ved indgangen, og du vil så få første ledige tid til brevstemme. Ventetid kan forekomme.

  Fra mandag den 29. april til torsdag den 6. juni 2024 kan du brevstemme på Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

  Du skal ikke bestille tid for at brevstemme på Bispen, men du skal medbringe legitimation - fx

  • sundhedskort
  • pas
  • kørekort
  • valgkort 

  Du vil modtage dit valgkort senest tirsdag den 4. juni 2024.

  Adresse

  • Bispebroen 3, 6100 Haderslev

  Åbningstider

  • Mandag: 10 - 17.30
  • Tirsdag: 10 - 17.30
  • Onsdag: 10 - 17.30*
  • Torsdag: 10 - 17.30
  • Fredag: 10 - 16
  • Lørdag: 10 - 13

  * Bispen holder lukket onsdag den 5. juni på Grundlovsdag.

  Fra mandag den 29. april til torsdag den 6. juni 2024 kan du brevstemme hos Borgerservice Gram, Stadionvej 15, 6510 Gram. 

  Du skal ikke bestille tid for at brevstemme hos Borgerservice i Gram, men du skal medbringe legitimation i form af enten:

  • sundhedskort
  • pas
  • kørekort
  • valgkort

  Du vil modtage dit valgkort senest tirsdag den 4. juni 2024.

  Adresse

  • Stadionvej 15, 6510 Gram

  Åbningstider

  • Mandag: 10 - 17
  • Onsdag: 10 - 17*
  • Fredag: 10 - 14 

  * Borgerservice i Gram holder lukket onsdag den 5. juni på Grundlovsdag.

  Ekstraordinære åbningstider

  Ud over de almindelige åbningstider, er der desuden åbent i Borgerservice Gram:

  • Lørdag den 25. maj kl. 10 - 12
  • Lørdag den 1. juni kl. 10 - 12
  • Torsdag den 6. juni kl. 10 - 15

  Fra mandag den 29. april til torsdag den 6. juni 2024 kan du brevstemme hos Borgerservice Vojens, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens.

  Du skal ikke bestille tid for at brevstemme hos Borgerservice Vojens, men du skal medbringe legitimation i form af enten:

  • sundhedskort
  • pas
  • kørekort
  • valgkort

  Du vil modtage dit valgkort senest tirsdag den 4. juni 2024.

  Adresse

  • Rådhuscentret 7, 6500 Vojens

  Åbningstider

  • Mandag: 10 - 17
  • Onsdag: 10 - 17*
  • Torsdag: 10 - 17
  • Fredag: 10 - 13

  * Borgerservice i Vojens holder lukket onsdag den 5. juni på Grundlovsdag.

  Ekstraordinære åbningstider

  Ud over de almindelige åbningstider kan du desuden brevstemme hos Borgerservice Vojens:

  • Lørdag den 25. maj kl. 10 - 12
  • Lørdag den 1. juni kl. 10 - 12

  Brevstemme til Europa-Parlamentsvalg

  Hvis du har valgret til Europa-Parlamentsvalget, kan du vælge at brevstemme i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

  Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

  I Danmark kan du brevstemme her:
  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også brevstemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - se på kommunens hjemmeside, hvor du kan brevstemme
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et valgsted (Venø m.fl.)
  • på danske havanlæg - fx boreplatforme - på dansk område.

  Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

  Det næste Europa-Parlamentsvalg er den 9. juni 2024. 

  Hvornår kan du brevstemme? 

  Hvis du brevstemmer i kommune: Du kan brevstemme mandag den 29. april 2024 i hvilken som helst kommune i Danmark til og med torsdag den 6. juni 2024. Find åbningstiderne for kommunens brevstemmesteder på kommunens hjemmeside. 

  Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end i kommunen: Et andet sted kan fx være på et sygehus, hvis du er indlagt. I så fald kan du først brevstemme fra søndag den 19. maj 2024 til og med torsdag den 6. juni 2024. 

  Hvor kan du brevstemme? 

  Via Start-knappen kan du gå ind på kommunens hjemmeside for at se, hvor du kan brevstemme. 

  Når du brevstemmer, skal du huske gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort. Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

  Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

  Udlevering af stemmeseddel

  Når du har vist gyldig legitimation (fx pas, kørekort eller det gule sundhedskort) til brevstemmemodtageren, vil du få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende blå konvolut.

  Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i den lille blå konvolut og lukke konvolutten.

  Følgebrev

  Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i en større yderkuvert og lukke yderkuverten.

  Din brevstemme bliver så sendt til din bopælskommune. Din bopælskommune sørger for, at din brevstemme bliver afleveret på det valgsted, som du hører til, så den kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen. 

  Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

  Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside. Ansøgningen skal sendes til kommunen.

  Hvornår kan du ansøge?

  Du kan tidligst sende ansøgningen til kommunen søndag den 12. maj 2024 og senest kl. 18 tirsdag den 28. maj 2024. Den enkelte kommune kan dog have sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

  Sådan foregår brevafstemningen

  Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemme, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor 2 tilforordnede vælgere vil komme hjem til dig med en brevstemmeseddel.

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Sundhedsministeriet valghjemmeside.

  Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v. eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

  Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer en brevstemmeseddel og vejleder dig. 

  Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

  Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie eller er studie- eller forretningsrejse, kan du brevstemme i udlandet fra søndag den 9. marts 2024. 

  Du kan brevstemme ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

  Når du brevstemmer, skal du altid huske at medbringe gyldig legitimation, fx dit pas, kørekort eller gule sygesikringsbevis/sundhedskort.

  • Hvis du er udsendt af forsvaret, kan du brevstemme hos en brevstemmemodtager i forsvaret.
  • Hvis du gør tjeneste eller opholder dig som passager på et dansk skib i udenrigsfart eller er ansat på et dansk havanlæg – fx en boreplatform – kan du brevstemme på skibet eller havanlægget.
  • Vælgere, der bor i Danmark, men som opholder sig midlertidigt på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren.
  • Danske statsborgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan som udgangspunkt ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget, fordi Færøerne og Grønland står uden for EU-samarbejdet.
  • Danske statsborgere, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser og efter ansøgning bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Du kan læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside om ansøgning om optagelse på valglisten, hvis du midlertidigt opholder dig på Færøerne eller i Grønland.  
  Frist

  Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme i udlandet. Det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 9 på valgdagen søndag den 9. juni 2024. Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter. 

  Du kan læse mere om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

  Her kan du få gratis og personlig rådgivning om dine rettigheder i EU – på dit eget sprog og inden for 1 uge efter henvendelsen.

  08.05.2024 14.00

  Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev