Gå til hovedindhold

Haderslev Kommune som arbejdsplads

Hver dag gør vi vores bedste for at løse vores kerneopgaver til gavn og glæde for vores borgere, virksomheder og foreninger. Vil du være med?

Indhold

  Vores arbejdsplads

  Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

  Med vores værdibaserede tilgang til vores arbejde, vil du opleve, at vi har så få regler som muligt. Vi tager afsæt i den enkelte situation og dig som medarbejder. Det giver frihed til at gøre en forskel. Hos os er et job ikke bare et job. Vi arbejder hver dag for at give professionel og god service. Det giver hverdagens opgaver mening.

  Vi er aktive med hjerte og vilje

  Vi er vant til at gøre tingene i fællesskab og med et åbent sind, hvor vi engagerer os i hinanden og byder nye ansigter velkommen. Vi glæder os over at kunne åbne døre for hinanden og skabe ting i fællesskab – mellem nye og gamle bekendtskaber, mellem spirende talenter og erfarne kræfter, mellem private virksomheder, foreninger og offentlige institutioner, mellem innovative iværksættere og etablerede erhvervsdrivende. Derfor er vi aktive med hjerte og vilje.

  Alle vores kolleger er vigtige for, at vi kan lykkes om de fælles mål, som politikerne har sat. Vi har brug for dig og dine evner til at yde den bedste service hver dag. Vi er over 4.500 medarbejdere, der enten er uddannet som social- og sundhedsassistenter, økonomer, lærere, pædagoger, biologer, socialrådgivere eller en af de 160 andre forskellige stillingsbetegnelser, vi har i kommunen.

  Uanset, hvor vi arbejder og hvad vi laver, er vi alle kolleger og ambassadører for vores fælles arbejdsplads.

  Vi hjælper hinanden og bidrager alle til, at vi har en god arbejdsplads.

  Vi er fagligt kompetente og vi tager ansvar for både for vores opgaveløsning og vores samarbejdskultur.

  Vores omgangstone er uformel, og vi er åbne og respektfulde overfor hinanden.

  Vores løsninger skal altid være til gavn for borgere, virksomheder og foreninger, og de skal opleve os som en hel og sammenhængende kommune. 

  Vi er en samarbejdende organisation, hvor vi:

  • stiller krav til hinanden, skaber resultater og tør blive mål på dem
  • skaber sammen på kryds og tværs; kolleger, borgere, erhvervsliv, foreninger og mange andre
  • finder andre løsninger, hvor vi må sige nej
  • får ting til at ske i den retning, politikerne har sat
  • får mest muligt ud af de midler, vi er betroet
  • ikke leverer velfærd, men faciliterer velfærd

  Hvordan skaber vi den gode arbejdsplads? Blandt andet ved at ledere og medarbejdere arbejder med medindflydelse, medbestemmelse og medansvar.

  MED-udvalg er et forum, hvor repræsentanter for alle ansatte - både medarbejdere og ledere - drøfter emner, som har betydning for vores arbejdsplads.

  Vi har et sammenhængende MED-system med udvalg på tre niveauer:

  • HovedMED-udvalg er det øverste niveau i MED-systemet og drøfter forhold, som vedrører hele kommunen
  • FagMED-udvalg drøfter forhold, som vedrører et helt fagområde
  • LokalMED-udvalg eller Personalemøder med MED-status drøfter forhold, som vedrører en mindre del af et fagområde eller en enkelt arbejdsplads

  MED bidrager til, at vores opgaver løses effektivt og med kvalitet til gavn for borgere, virksomheder og foreninger, samtidig med, at der også tages hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø i opgaveløsningen. Et godt samarbejde kræver en aktiv indsats fra alle.

  Arbejdsmiljø

  Det skal være sundt og sikkert at arbejde at gå på arbejde i Haderslev Kommune. Derfor tager vi vores arbejdsmiljø alvorligt. Både det fysiske og det psykiske.

  Et godt arbejdsmiljø er en fælles opgave. 

  Vi har arbejdsmiljørepræsentanter rundt om på arbejdspladserne. De sætter fokus på sikkerhed og sundhed på vegne af deres kolleger, så både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er godt.

  Samtidig laver vi jævnligt arbejdspladsvurderinger (APV), 

  Røgfri arbejdstid

  Fra 1. januar 2020 indfører vi røgfri arbejdstid for alle vores medarbejdere. Det gør vi for at:

  • beskytte dem mod tobaksrøg i arbejdstiden
  • støtte medarbejdere, som gerne vil være røgfri
  • sikre, at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen

  Sygefravær

  Vi vil have sunde arbejdspladser og medarbejdere, som trives godt. Vi vil også gerne fastholde vores medarbejdere og sikre deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor har vi en sygefraværspolitik, hvor vi følger op og hvor dialog er omdrejningspunktet.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben