Gå til hovedindhold

Social og Sundhed

Området består af: Senior og Rehabilitering, Sundhed og Forebyggelse, Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed samt Børn og Unge. Direktør for Social og Sundhed er Rolf Dalsgaard Johansen.

Indhold

  Organisationen i Social og Sundhed

  Sekretariat for Social og Sundhed

  Afdelingsleder er Malene Toftelund Kjær-Jepsen.

  Afdelingen består af:

  • Politik og Strategi
  • Dokumentation og E-udvikling
  • Administration og AI

  Politik og Strategi

  Teamleder er Malene Toftelund Kjær-Jepsen

  Dokumentation og E-udvikling

  Teamleder er Morten Jessen-Hansen

  Administration og AI

  Teamleder er Trine Lund Sørensen

  Afdelingschef for Senior og Rehabilitering

  Afdelingschef for Senior og Rehabilitering er Louise Thule Christensen.

  Afdelingen Senior og Rehabilitering består af en stab og fire afdelinger: 

  • Kvalitet, Læring og Trivsel
  • Korterevarende Indsatser
  • Længerevarende Indsatser
  • Vedvarende Indsatser
  • Myndighed, Senior og Rehabilitering

  Nedenfor får du et overblik over staben og de 4 afdelinger.

  Staben: Kvalitet, Læring og Trivsel

  Afdelingsleder er Rebekka Daugaard Buhl.

  Staben består af:

  • Kvalitet og Trivsel
  • Uddannelse og Læring
  Kvalitet og Trivsel

  Leder er Rebekka Daugaard Buhl

  Uddannelse og Læring

  Leder er Ulla Bram

  Afdelingen: Kortvarende Indsatser 

  Afdelingsleder er Rikke Mølgård Nielsen.

  Afdelingen består af:

  • Fremskudt Rehabiliteringsenhed
  • E-support
  • E-distrikt
  • Døgnrehabilitering 
  • Understøttende indsatser
  Fremskudt Rehabiliteringsenhed

  Leder er Glenn Michael Gandrup-Knudsen

  E-support

  Leder er Glenn Michael Gandrup-Knudsen.

  E-distrikt

  Leder er Glenn Michael Gandrup-Knudsen.

  Døgnrehabilitering

  Leder er Mette Hjort Johannesen

  Understøttende indsatser

  Leder er Heidi Sloth Madsen

  Understøttende indsatser består af:

  • Sygeplejeklinikker
  • Akutteam
  • Én indgang
  • Specialister

  Afdelingen: Længerevarende Indsatser

  Afdelingsleder for Længerevarende Indsatser er Rebekka Daugaard Buhl.

  Afdelingen består af:

  • Plejedistrikt Braine
  • Plejedistrikt Fjorden
  • Plejedistrikt Gram - herunder Ressourcekorpset
  • Plejedistrikt Hjortebro
  • Plejedistrikt Slivsø
  • Vojens - Tværfaglige teams 1-6
  • Sygeplejedistrikt 1
  • Sygeplejedistrikt 2 - herunder nattevagter
  • Sygeplejedistrikt 3
  • Personlige hjælpere

  Hjemmeplejen/plejedistrikterne og plejecentrene har egen leder. Dem får du overblik over her:

  Plejedistrikt Braine

  Leder er Dorthe Eriksen.

  Plejedistrikt Fjorden

  Leder er Dorthe Eriksen.

  Plejedistrikt Gram

  Leder er Inger Philipsen Christensen.

  Plejedistrikt Hjortebro

  Leder er Gitte Thiesen.

  Plejedistrikt Slivsø

  Leder er Gitte Thiesen.

  Vojens - tværfaglige teams 1-6

  Leder er Inger Philipsen Christensen

  Sygeplejedistrikt 1

  Leder er Inger Philipsen Christensen

  Sygeplejedistrikt 2

  Leder er Anette Ebbesen.

  Sygeplejedistrikt 3

  Leder er Anette Ebbesen.

  Personlige hjælpere

  Leder er Inger Philipsen Christensen.

  Afdelingen: Vedvarende Indsatser

  Afdelingsleder for afdelingen Vedvarende Indsatser er Maibritt Kragh Steenberg.

  Afdelingen består af:

  • Demens - Videns- og kompetenceteam 
  • Dagcenterteam
  • Kildebakken Plejecenter
  • Plejecenter Højmarken
  • Plejecenter Bregnbjerglunden
  • Plejecenter Kong Frederik IX
  • Plejecentrene Humletoften og Øsby
  • Plejecenter Hiort Lorenzen
  • Sommersted Plejehjem (selvejende institution)
  • Sillerup Plejekollegium (selvejende institution) 

  Nogle af enhederne har egen leder. De kommer her:

  Demens,- Videns- og kompetenceteam

  Leder er Gitte Grønborg Kirkegaard.

  Dagcenterteam

  Frederik IX og Bregnbjerglunden.

  Leder er Caroline Mogensen.

  Kildebakken Plejecenter

  Leder er Kirsten Raun Østergaard.

  Plejecenter Højmarken

  Leder er Mathilde Ziefeldt.

  Plejecenter Bregnbjerglunden

  Leder er Lone Vestergaard Jørgensen.

  Plejecenter Kong Frederik IX

  Leder er Lena Kristiansen Schmidt.

  Plejecentrene Humletoften og Øsby

  Leder er Anna Marie List.

  Plejecenter Hiort Lorenzen

  Leder er Rikke Kael Seest.

  Sommersted Plejehjem (selvejende institution)

  Leder er Susanne Spindler.

  Sillerup Plejekollegium (selvejende institution)

  Leder er Susanne Spindler.

  Afdelingen: Myndighed, Senior og Rehabilitering

  Afdelingsleder er Maibritt Kragh Steenberg.

  Myndighed, Pleje og omsorg

  Leder er Laila Løhde.

  Fritvalgsområdet

  Afdelingschef for Sundhed og Forebyggelse

  Afdelingschef for Sundhed og Forebyggelse er Louise Vestring.

  Afdelingen Sundhed og Forebyggelse består af 3 afdelinger:

  • Træning og Hjælpemidler
  • Sundhedssamarbejde og Forebyggelse
  • Tandplejen

  Endvidere har afdelingen det overordnede ansvar for koordination af sundhedsaftalen mellem sygehuset, lægerne og kommunerne. 

  Nedenfor får du et overblik over de 3 afdelinger.

  Afdelingen: Træning og Hjælpemidler

  Afdelingsleder for Træning og Hjælpemidler er Johannes Berg Westergaard.

  Afdelingen består af:

  • Team Træning
  • Hjælpemiddeldepot
  • Myndighed, Hjælpemidler

  Nogle af enhederne har egen leder. Dem får du overblik over her:

  Team Træning

  Teamleder er Christina Jensen Bygebjerg.

  Hjælpemiddeldepot

  Teamleder er Lasse Smed Byrsing

  Myndighed, Hjælpemidler

  Teamleder er Mona K. H. Hansen

  Afdelingen: Sundhedssamarbejde og Forebyggelse

  Afdelingsleder for Sundhedssamarbejde og Forebyggelse er Janni Mikkelsen Fovsing.

  Afdelingen består af:

  • Patient- og Borgerrettet Team
  • Team Forebyggende Hjemmebesøg
  • Sundhedskonsulenter og Sundhedskoordinatorer
  • Sundhedscenter Haderslev
  • Sundhedscenter Vojens

  Afdelinger med egen leder kan du ser her:

  Patient- og Borgerrettet Team

  Teamleder er Caroline Kiilerich.

  Afdelingen: Tandplejen

  Leder for Tandplejen er Helle Svenning Jensen.

  Afdelingen består af:

  • Schaumann Klinikken
  • Hjortebro Klinikken
  • Povlsbjerg Klinikken
  • Tandreguleringsklinikken

  Klinikkerne har egen leder. Dem får du et overblik over her:

  Schaumann Klinikken

  Leder er Helle Svenning Jensen.

  Hjortebro Klinikken

  Leder er Helle Svenning Jensen.

  Povlsbjerg Klinikken

  Leder er Birte Wegner.

  Tandreguleringsklinikken

  Leder er Marie Heiberg Poulsen og Pia S. Larsen.

  Afdelingschef for Handicap og Socialpsykiatri

  Afdelingschef for Handicap og Socialpsykiatri er Helle Birgitte Mikkelsen.

  Afdelingen består af:

  • Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte
  • Handicap - Bo og Beskæftigelse
  • Socialpsykiatri og Misbrug

  Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte

  Afdelingsleder af Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte er Ellen M. Enné.

  Afdelingen består af:

  • Myndighed
  • CSK
  Myndighed

  Leder er Karina M. Toft Kjær.

  CSK

  Leder er Jytte Stounberg Hansen.

  Handicap - Bo og Beskæftigelse

  Afdelingsleder af Handicap - Bo og Beskæftigelse er Tina Hansen Andersen

  Afdelingen består af:

  • Fællesadministration
  • Bo- og Aktivitet Senhjerneskade
  • Botilbud
  • Beskyttet Beskæftigelse

  Nogle af enhederne har egen leder. Dem får du et overblik over her:

  Fællesadministrationen
  • Thomas Frank Schlott leder af Fællesadministrationen
  Bo- og Aktivitet Senhjerneskade
  • Inge Hansen er leder af NyBo
  Botilbud med vågen nattevagt
  • Dorthe Barsballe Petersen er leder af Bostedet Vilstrupvej.
  • Jessica Guldahl Linnhoff er leder af Kløvervænget og Åbakken/Grenen.
  • Michael Haubo Jakobsen er leder af Bostedet Odinsgård
  Botilbud
  • Leder af Huginsvang, Stadionallé, Nørreled og Catharinahjemmet er vakant
  • Lone Lindberg Holm er leder af Allégade/Højgade, Østergade, og Kirsebærhaven.
  Beskyttet Beskæftigelse
  • Kristian Philipsen Mølgaard er leder af Værkstedet Kuglen og Frejas Hus
  • Thomas Frank Schlott leder af Værkstedet Hjortebro og Schaumanns Café & Galleri.
  • Mette Bruun Pedersen er leder af Digagergård Beskæftigelse, Damgård og Damhuset.

  Socialpsykiatri og Misbrug

  Leder af hele Socialpsykiatri og Misbrug er Lene K. Kamp.

  Afdelingen består af:

  • Vejviseren
  • Kommunale væresteder
  • Bostøtte Øst
  • Rådmandsvej
  • Bostøtte Vest
  • Ungekollegiet
  • Svanen
  • Akuttilbuddet
  • Digagergård
  • Rusmiddelcenter
  • Bramdruphus
  • Støttecenter Bøndergårdene

  Nogle af enhederne har egen leder. Dem får du et overblik over her:

  Vejviseren og Kommunale væresteder

  Leder er Christiane Thomsen

  Bostøtte Øst Rådmandsvej

  Leder er Louise Christensen

  Bostøtte Vest Ungekollegiet

  Leder er Louise Christensen

  Svanen, Akuttilbuddet og Digagergård

  Leder er Anne Birgitte Kolding

  Rusmiddelcenter,  Bramdruphus og Støttecentret Bøndergårdene

  Leder er Malene Fischer

  Afdelingschef for Børn og Unge

  Afdelingschef for Børn og Unge er Henning Hede Riistofte.

  Familiehuset

  Afdelingsleder er Hanne Guldborg

  Familieteam

  Leder er Dorthe B. Dall

  Udkørende Familieteam

  Leder er Nedda-Cecilia M. K. Kia

  Ungeteam og MMN

  Leder er Allan Olesen

  Familierådgivningen

  Afdelingsleder er Anne-Marie Storgaard

  Modtagelsen

  Leder er vakant

  Børneteamet

  Leder er Stine Frandsen

  Ungeteamet

  Leder er Stine Roed

  Handicapteamet

  Leder er Marlene Aalbæk

  Haderslev Krisecenter

  Leder er Ulla N. Kristoffersen.

  Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram for Social og Sundhed (PDF)
  :

  Direktør og chefgruppe i Social og Sundhed

  Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Social og Sundhed
  Direktør for Social og Sundhed

  Rolf Dalsgaard Johansen

  Mobil: 40 15 95 72

  rolf@haderslev.dk

  Chef for Sundhed og Forebyggelse

  Louise Vestring

  Mobil: 42 44 60 06

  love@haderslev.dk

  Chef for Senior og Rehabilitering

  Louise Thule Christensen

  Mobil: 30 24 47 94

  louch@haderslev.dk

  Chef for Handicap og Socialpsykiatri

  Helle Birgitte Mikkelsen

  Mobil: 23 20 31 43

  hmik@haderslev.dk

  Chef for Børn og Unge

  Henning Riistofte

  Mobil: 23 84 74 17

  hgri@haderslev.dk

  :

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben