Gå til hovedindhold

Hjælpemidler til børn og unge

Har du eller dit barn et handicap eller et varigt nedsat funktionsniveau? Så kan du søge om eller få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer. Du har også mulighed for at få repareret eller udskiftet dit eller dit barns hjælpemiddel.

Indhold

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning

  Her kan du søge om, eller tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer, til dig eller dit barn. Du søger også her om kropsbårne hjælpemidler, som ortopædiske sko og fodindlæg, parykker, materialer til diabetes og meget mere.

  Du får brug for:

  • MitID

  Sådan gør du:

  • Log på med dit MitID
  • Udfyld ansøgningen og underskriv elektronisk
  • Du bliver kontaktet af en af vores sagsbehandlere, når din sag påbegyndes

  Søg om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om udskiftning af hjælpemiddel

  Her kan du søge om udskiftning af et hjælpemiddel, hvis dit eller dit barns hjælpemiddel skal fornyes eller genansøges, og hvis du har fået bevilget hjælpemidlet efter servicelovens §112

  Du får brug for:

  • MitID

  Sådan gør du:

  • Log på med dit MitID
  • Udfyld ansøgningen og underskriv elektronisk
  • Du bliver kontaktet af en af vores sagsbehandlere, når din sag påbegyndes

  Søg om udskiftning af hjælpemiddel

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om reparation af hjælpemiddel

  Her kan du søge om reparation af et hjælpemiddel, hvis du eller dit barn har fået bevilget hjælpemidlet efter servicelovens §112

  Du får brug for:

  • MitID

  Sådan gør du:

  • Log på med dit MitID
  • Udfyld ansøgningen og underskriv elektronisk
  • Du bliver kontaktet af en af vores sagsbehandlere, når din sag påbegyndes

  Søg om reparation af hjælpemiddel

  Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

  Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

  Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler. Det kan fx være en rollator, en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler m.m.

  Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv.

  Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

  Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

  Helbredstillæg for pensionister

  Pensionister har mulighed for at søge kommunen om almindeligt eller udvidet helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling.

  Det er din økonomi, som afgør, om du kan få tilskud.

  Har du behov for hjælpemidler til dit privatliv, eller som du skal bruge både i privatlivet og på arbejdspladsen, skal du søge hos kommunen. 

  De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

  Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

  Sektoransvar

  Som grundregel er det den sektor, som har ansvaret for en ydelse, der også har ansvaret for at ydelsen er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne. Det kaldes sektoransvarlighedsprincippet.

  Skal du bruge hjælpemidler på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet. Gerne i god tid inden skoleåret begynder, eller det er semesterstart.

  Kontakt jobcentret, hvis du skal bruge hjælpemidler på din arbejdsplads.

  Har du behov for kropsbårne hjælpemidler, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

  • ortopædisk fodtøj
  • kompressionsstrømper
  • proteser, fx arm-, ben-, bryst- og øjenproteser
  • støttekorsetter og bandager
  • parykker
  • stomihjælpemidler, bleer og katetre
  • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

  For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten.

  Har du behov for tilskud til ortopædisk fodtøj, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Du kan søge tilskud, men der er en egenbetaling.

  Egenbetaling for ortopædisk fodtøj
  • For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 560 kr. (2024)
  • For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 1.010 kr. (2024)
  Lægelige grunde for hjælp til ortopædiske sko og ortopædiske fodindlæg
  1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål)
  2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
  3. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
  4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
  5. Erhvervet platfod som følge af degeneration
  6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
  7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan ikke søges hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.

  Hvis du har mistanke om høretab, bør du kontakte en ørelæge eller høreklinik, og få undersøgt din hørelse. Du behøver ikke henvisning. Du kan selv bestille tid.

  For at modtage tilskud til høreapparatbehandling skal du have en henvisning fra en ørelæge.

  Lægelige grunde for hjælp til briller og kontaktlinser
  1. uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear mv.
  2. defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation
  3. løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)
  4. smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår
  5. stærkt skæmmende øjenlidelser
  6. sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion
  7. sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier
  8. ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser
  9. børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret
  10. afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret
  11. myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
  12. hængende øjenlåg (ptose)
  13. hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år
  14. andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret

  Disse lægelige grunde er en forudsætning for at søge om tilskud fra kommunen.

  Nogle folkepensionister og førtidspensionister har mulighed for at søge udvidet helbredstillæg. I særlige tilfælde kan du som borger søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du står i en vanskelig situation.

  Har du behov for briller, kontaktlinser eller øjenproteser, kan du søge hos kommunen, hvis du opfylder en af de nævnte forudsætninger.

  De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Du skal kontakte kommunen, hvis du har mistet dit hjælpemiddel, det er blevet slidt, skal repareres, ikke længere passer eller lignende. Hjælpen ydes efter behov og en konkret vurdering.

  Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv.

  Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv.

  Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. Tilskuddet udgør 50 procent af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

  Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen.

  Hjælpen kan ydes som lån.

  • din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, og hvor meget du kan få i tilskud
  • tilskuddet er skattefrit

  Du kan ansøge om forbrugsgoder hos kommunen, som afgør, om du kan få forbrugsgoder. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen. 

  Ved ansøgning skal du anskueliggøre, hvordan det forbrugsgode, du søger om, kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

  Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig.

  Du kan ansøge om nødvendige boligændringer hos kommunen, som afgør, om du kan få boligændringer. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Ved ansøgning skal du anskueliggøre, hvordan de boligændringer, du søger om, kan kompensere for din nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

  ​Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

  Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

  Eksempel:

  Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

  Det er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, du ikke skal levere tilbage til kommunen:

  • ortopædisk fodtøj
  • proteser, fx arm-, ben-, bryst- og øjenproteser
  • støttekorsetter og bandager mv.
  • parykker
  • stomihjælpemidler
  • kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser

  Er der tale om hjælpemidler, der er ordineret som led i en hospitalsbehandling, vil sygehuset normalt udlevere dem til låns. Ligesom kommunen udlåner tekniske hjælpemidler, som fx en rollator fra hjælpemiddellageret.

  Anvendelse af overskud efter brug

  Hvis du har benyttet dig af fritvalgsordningen, kan du i nogle tilfælde få din egenbetaling tilbage, når du leverer dit hjælpemiddel tilbage.

  Værdiforringelsen, der følger af brugen af hjælpemidlet, bliver dog trukket fra det oprindelige ekstrabeløb, du betalte for at få et dyrere produkt.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

  • hos kommunen
  • hos lægen
  • på hospitalets forskellige afdelinger.

  Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

  11.07.2024 09.51

  Skrevet af Social-, Bolig- og  Ældreministeriet

  Ofte stillede spørgsmål

  Når du vil søge om hjælpemidler, er det godt at være opmærksom på:

  • Vi kan ikke hjælpe dig, hvis du allerede har købt hjælpemidlet. Det er nødvendigt først at søge og få en afgørelse fra Haderslev Kommune.
  • Hvis du midlertidigt har behov for hjælpemidler efter eksempelvis indlæggelse på sygehus, skal du henvende dig til sygehuset, som kan hjælpe dig. 
  • Når du får et hjælpemiddel, er udgifter i forbindelse med brugen dine. Det kan eksempelvis være drift, rengøring og almindelig vedligeholdelse.
  • Vi kan ikke give dig forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo. Det er for eksempel støjreducerende høretelefoner, tyngdedyne og IPad.
  • Vi kan ikke give dig hjælpemidler, der koster mindre end 500 kr. Det er for eksempel en time timer. 

  Er dit hjælpemiddel blevet slidt eller gået i stykker, kan du søge om at få det repareret eller skiftet ud ved at kontakte Haderslev Kommune på telefon: 74 34 27 57.

  Du kan også søge om at få repareret eller udskiftet dit hjælpemiddel via selvbetjeningen: Søg om reparation af hjælpemiddel eller Søg om udskiftning af hjælpemiddel

  Nedenfor er vejledning til, hvordan du kan få hjælp til reparation af personlige hjælpemidler tilhørende Haderslev Kommune.

  Inden for almindelige arbejdstid på hverdage

  Ved akut opstået fejl på et hjælpemiddel på hverdage mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-13 kan Haderslev Kommune kontaktes på telefon 74 34 27 57.

  Uden for almindelig arbejdstid og weekender/helligdage

  Ved akut opstået fejl på et hjælpemiddel på hverdage mellem kl. 16.00 og 08.00 og i weekender kontaktes kommunens døgntelefon på telefon 74 34 29 24.

  Typer af reparationer uden for almindelig arbejdstid omfatter følgende hjælpemidler

  • El-kørestol
  • Løftemodul
  • Mobil personløfter
  • Mobil stålift
  • Plejeseng

  Nødvendig akut reparation af hjælpemidler uden for arbejdstid kan være

  • Reparation af el-kørestol, hvor det ikke er muligt at anvende en manuel kørestol i mellemliggende periode
  • Reparation af lift/personløfter
  • Reparation af defekt plejeseng, som gør at borger ikke kan ligge i sengen

  Situationer som ikke betragtes som nødvendig akut reparation

  • Reparation af hjælpemotor til kørestol
  • Reparation af kørestol, hvor der er mulighed for lån af kørestol fra akutdepot
  • Reparation af køretøj, der primært anvendes udendørs

  Hvis du har et hjælpemiddel, som du gerne vil af med, kan du kontakte Haderslev Kommune på telefon: 74 34 27 57.

  Når du tager på ferie, skal du selv medbringe dine hjælpemidler. Hvis du ikke i forvejen er bevilliget hjælpemidler, kan du kontakte Haderslev Kommune.

  Du kan søge om hjælp til:

  • Høretekniske hjælpemidler 
  • Synshjælpemidler, optiske hjælpemidler og øjenproteser 
  • Kommunikationshjælpemidler

  Du kan få undervisning, rådgivning og vejledning på Center for Specialundervisning og Kommunikation hvis du har vanskeligheder med tale, høre- eller syn.
  Læs mere på www.csk-haderslev.dk.

  Høreapparater

  Det er regionen, der bevilger høreapparater og batterier. Du skal derfor henvende dig til Region Syddanmark, når du skal søge om høreapparat, udskiftning af høreapparat og batterier.

  Du kan kontakte Region Syddanmark i forhold til høreapparater på telefon: 99 44 34 14.

  Handicapbil

  Du kan søge om tilskud til bil, hvis du har et handicap.

  Du skal søge via selvbetjeningen: Søg om støtte til en handicapbil 

  Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte os eller læse tekst fra borger.dk nederst på siden.

  Handicapparkeringskort

  Kortet udstedes af Handicaporganisationen. Du kan søge om et handicapparkeringskort her.

  Legeteket

  Legeteket er en åben samling af pædagogisk legetøj/materialer til børn og unge med behov for særlig støtte og stimulering i deres udvikling.

  Der findes materialer, som giver børn og unge hjælp til at komme videre i deres samlede læring og udvikling.  Som forældre til et barn/ung inden for målgruppen, kan du gratis benytte Legeteket.

  Det kan alle børn, forældre og fagpersoner i Haderslev Kommune, som har brug for inspiration og rådgivning om materialer, der understøtter børns udvikling gennem leg og læring.

  På Legeteket kan du få rådgivning og vejledning af forskellig fagpersoner i forbindelse med udlånet.

  Udfordringerne kan fx være i forhold til:

  • Kommunikation
  • Grov- og finmotorik
  • Sansemotorik
  • Socialt samspil
  • Opmærksomhed og koncentration

  Lånetiden for legetøj og materialer er 1– 2  måneder.

  Lånetiden for kugle- og kædeprodukter er maks. 1 måned.

  Legeteket har adresse på Lembckesvej 2A, 6100 Haderslev. (Samme bygning som Pædagogisk Center).

  Åbningstiden er hver onsdag kl. 14-18.

  Telefon 74 34 10 30.

  I åbningstiden er der tilknyttet pædagogiske konsulenter, som yder råd og vejledning i forbindelse med dit lån af materialer.

  Læs mere

  Center for Specialundervisning og Kommunikation (csk-haderslev.dk)
  Høreapparater (regionsyddanmark.dk)
  Parkeringskort (handicap.dk)
  Legeteket (aula.dk)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 27 57

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben