Gå til hovedindhold

Tilskud til merudgifter til børn

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller alvorlig sygdom, kan du være omfattet af muligheden for at få dækket dine merudgifter.

Indhold

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om dækning af merudgifter

  Hvis du er forælder til et barn med handicap eller alvorlig sygdom, kan du være omfattet af muligheden for at få dækket merudgifter.

  Du får brug for:

  • MitID
  • Dokumentation fra Sygehus, læge, speciallæge eller andre
   Dokumentation for udgiften

  Sådan gør du:

  • Klik på "Søg om dækning af merudgifter"
  • Log ind med NemID
  • Udfyld felterne
  • Vedhæft dokumentation
  • Send blanket

  Søg om dækning af merudgifter til børn

  Ofte stillede spørgsmål

  Du har et hjemmeboende barn under 18 år, som har én af følgende;

  • en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • en indgribende kronisk lidelse (dvs. en lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen
  • og som normalt varer flere år)
  • en indgribende langvarig lidelse (dvs. en lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen, og som
  • skønnes at vare mindst ét år).

  Det kan for eksempel være hjælp til;

  • særlig kost
  • medicin
  • beklædning
  • ekstra vask
  • aktiviteter i fritiden
  • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.

  Hjælpen er uafhængig af din indkomst og er skattefri.

  De årlige merudgifter skal overstige minimumsgrænsen, Beløbsgrænsen bliver reguleret årligt. Du kan læse mere om minimumsgrænsen på www.borger.dk.

  Hvis du har flere børn med omtalte lidelser, er det de samlede merudgifter for disse børn, der bruges ved beregningen.

  Familiens samlede merudgifter omregnes til et månedligt standardbeløb, som bliver reguleret hvis udgifterne ændrer sig.

   

  Du kan vise dine merudgifter ved hjælp af for eksempel;

  • kvittering for indkøb
  • en udtalelse fra diætisten (for eksempel ved fødevareallergi)
  • kopi af indkaldelser til kontrol (ved kørselsgodtgørelse)

  Du skal besvare alle relevante spørgsmål, idet dette vil lette vores behandling af din henvendelse, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1.

  Efter retssikkerhedsloven § 11, stk. 2 har du pligt til straks at underrette kommunen om ændringer i de oplyste forhold vedrørende barnet og merudgiften.

  Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at der rejses krav om tilbagebetaling af ydelsen, jf. servicelovens § 164. Derudover kan du – hvis du ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger – idømmes bøde efter retssikkerhedslovens § 12b eller straffes efter straffelovens § 289a.

  Vi registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder med flere, der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

  Dækning af merudgifter udbetales efter Barnets Lov § 86

  Læs mere

  Merudgifter til børn (dukh.dk)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 10 54

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben