Gå til hovedindhold

Plejeboliger

Har du brug for pleje og omsorg, som ikke kan klares i din nuværende bolig, kan du søge en plejebolig på et plejecenter.

Indhold

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg plejebolig

  Sådan gør du:

  • Log ind med MitID eller vælg manuelt login
  • Udfyld oplysningerne
  • Logger du ind med MitID, skal du underskrive ansøgningen med MitID
  • Logger du ind med manuelt login, skal du underskrive ved at skrive dit navn på skærmen med din finger (touch skærm) eller ved hjælp af din musemarkør

  Søg plejebolig

  Har du ikke mulighed for at bruge selvbetjeningen?

  Har du ikke MitID eller mulighed for at underskrive ansøgningen manuelt, kan du stadig søge om en plejebolig. Det gør du ved at printe og udfylde denne blanket:

       Ansøgning til plejebolig     

  Blanketten skal afleveres til Haderslev Kommune.

  Værd at vide om plejeboliger

  Du skal søge om en plejebolig ved at udfylde et ansøgningsskema elektronisk ved at benytte selvbetjeningsløsningen øverst på denne side.

  Når Myndighed, Pleje og Omsorg har modtaget din ansøgning, vurderer visitatoren dine behov, og om du opfylder betingelserne for at få en plejebolig. Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation. På baggrund af oplysningerne afgør visitatoren, om du kan indstilles til en plejebolig.

  Hvis du kan indstilles til en plejebolig, kommer du på en venteliste.

  Når der er en ledig bolig, får du et brev, hvor du har en uge til at svare, om du ønsker boligen.

  Almindelig plejebolig

  Visitationen foretager altid en konkret og individuel vurdering af behovet for en plejebolig, som f.eks.:

  • Du har et plejebehov, der ikke længere kan dækkes i egen bolig.

  • Du har behov for, at der er personale i umiddelbar nærhed i døgnets 24 timer.

  • Du kan ikke selv tilkalde hjælp via nødkaldssystemet

  • Du har et vedvarende stærkt fysisk, psykisk og/eller socialt behov, som ikke kan dækkes af øvrige kommunale tilbud.

  Demensvenlig bolig

  Haderslev Kommune har også udvalgte demensvenlige boliger til borgere med demens og som har særligt behov for pleje. Her er boligerne samlet i mindre grupper i et skærmet miljø, og medarbejderne har særlige kompetencer.

  Du skal som udgangspunkt være udredt for demenssygdom, og der skal foreligge en vurdering om, at ophold på demensafsnit er det bedste tilbud til dig, fra f.eks. speciallæge eller kommunens demensenhed.

  Den ene af jer skal opfylde kriterierne for tildeling af en plejebolig. Hvis den af jer, der opfylder kriterierne for tildeling af en plejebolig dør, kan den efterladte blive boende i boligen.

  • Plejeboligerne bliver tildelt til den med størst behov. Det betyder derfor ikke noget, hvor længe du har stået på venteliste.
  • Du skal betale husleje fra overtagelsesdatoen. Det forventes, at du flytter ind i boligen indenfor en uge efter overtagelsesdatoen.
  • Er du på aflastningsophold, skal du flytte ind i den tilbudte bolig indenfor 5 hverdage efter overtagelsesdatoen.
  • Afslår du et tilbud om bolig 2 gange, vurderer vi, om du stadig opfylder kriterierne for at stå på ventelisten til en plejebolig.

  Gram

  • Plejecenter Højmarken

  Haderslev

  • Plejecenter Humletoften
  • Plejecenter Kildebakken
  • Plejecenter Kong Frederik IX
  • Plejecenter Øsby

  Vojens

  • Plejecenter Bregnbjerglunden

  Private plejecentre

  • Sillerup Plejekollegium
  • Sommersted Plejehjem
  • Haderslev Friplejehjem - Haderslev Kommune har ikke råderet over boligerne. Haderslev Friplejehjem vælger selv, hvem de vil godkende til en plads.

  Søger du alle plejeboliger i Haderslev Kommune, er du omfattet af plejeboliggarantien og vil få tilbudt en bolig indenfor 2 måneder. Afslår du tilbuddet, starter en ny 2 måneders frist fra vi har modtaget afslaget. Søger du specifikke plejeboliger, er du ikke omfattet af garantien.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 27 57

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben