Gå til hovedindhold

Bygninger og byggeri i landzone

Bor du i landzone og vil bygge, kan der være krav om både landzonetilladelse og byggetilladelse. Det gælder som udgangspunkt for de fleste bygninger og arealer i landzone.

Indhold

  Søg om landzonetilladelse

  Landzoner er områder, der ikke ligger i byzone eller i sommerhusområde. Her kan du søge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger.

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om landzonetilladelse

  Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger.

   Du får brug for:

  • MitID

  Søg om landzonetilladelse

  Se om din ejendom ligger i landzone

  Søg på adressen i søgefeltet og se i hvilken zone din ejendom ligger.

  Ofte stillede spørgsmål

  Lovgivning for landzonen gør det muligt for det danske samfund at bevare mange forskellige kvaliteter i det åbne land.

  Lovgivningen medvirker samtidig til at sikre kvalitet i byer og landsbyer samt land- og skovbrugets investeringer.

  Vi har udarbejdet en vejledning til dig, der vil bygge et hus i en landsby.

  Se vejledningen til "Sådan bygger du i landsbyen" her

  Som udgangspunkt skal landzonen holdes fri for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at landbrug, skovbrug og fiskeri kan producere.

  I landzone kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at opføre:

  • nyt byggeri
  • foretage udstykning
  • ændre anvendelsen af eksisterende byggeri og ubebyggede arealer

  Planloven indeholder en række undtagelser fra kravet om at søge landzonetilladelse. For eksempel kræver det ikke landzonetilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger.

  Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller visse typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger uden landzonetilladelse.

  Der vil dog stadig kunne kræves tilladelse i forhold til anden lovgivning, eksempelvis byggetilladelse.

  Det er os, der giver en landzonetilladelse. Vi er myndighed. Før vi giver en tilladelse, skal naboerne normalt have lejlighed til at udtale sig om, det du søger om.

  Vi kan lade være med at give naboer mulighed for at udtale sig, hvis vi skønner, at det du søger om ikke har væsentlig betydning for naboerne.

  Hvis du vil klage over en landzoneafgørelse truffet af os skal du klage hos Planklagenævnet.

  Start din klage til planklagenævnet her.

  Klagefristen er 4 uger. Det betyder at du ikke må gå i gang med det du har fået tilladelse til inden fristen er udløbet

  Læs mere

  Høringsportalen

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben