Hvad må du bygge

Her finder du reglerne for, hvad du må bygge på din ejendom.

Enfamiliehus

Højde- og afstandsforhold

Højden på din bygning må som udgangspunkt ikke overstige 8,5 meter. En lokalplan kan dog angive en anden højde.

Mod vej, sti og skel skal afstanden minimum være 2,5 meter. 

I tillæg hertil er der et skråt højdegrænseplan mod naboskel og sti, for at varetage hensynet til naboen. Bygningens højde må ikke overstige 1,4 x afstanden til skel. En bygning, der placeres 2,5 meter fra skel, må altså have en højde på 1,4 x 2,5 = 3,5 meter. Gavltrekanter af sædvanligt omfang og mindre bygningsdele som skorsten og antenne, må dog føres højere op.

Mod vej er afstandskravet 2,5 m uden begrænsning af det skrå højdegrænseplan. Højden må være op til 8,5 meter.

Etageantal

Vi kan ikke nægte at godkende en bygningshøjde, hvis ingen dele af ydervægge eller tag er højere end 8,5 meter. Bygningen må ikke være i mere end 2 etager.

Gavltrekant

Mod nabo og sti kan gavltrekanter (af sædvanligt omfang) føres op over det skrå højdegrænseplan.

Garager, carporte, udhuse mm.

Det er muligt at placere mindre bygninger som f.eks. carporte, garager, drivhuse og udhuse nærmere skel end 2,5 m mod nabo eller vej. En lokalplan kan dog angive en anden placering. 

Bygningen må dog ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel, må ikke overstige 12 meter i skel mod nabo.  Det er muligt at placere flere bygninger i eller ved skel. Det er den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter.

Det er en forudsætning for bygninger, der hører under denne bestemmelse, at det er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 2,5 meter.

Samlet længde i skel

De sider, der vender mod naboskel, må ikke have en større samlet længde end 12 m. Hvis en bygning placeres i hjørnet af grunden er det kun bygningernes længste side mod skel der medregnes.

For at minimere indbliksgener skal vægge mod nabo være lukkede og uden døre og vinduer.

Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Sommerhus

I sommerhusområder må du maksimalt bygge i en etage.

De udvendige højder for sommerhuse må ikke overstige 5,0 meter, men langs mindst én langside af husets ydervægge må den være højst 3,0 meter. Det giver mulighed for ensidig taghældning med høje vinduespartier langs en af langsiderne.

Afstanden til vej- sti- og naboskel skal være mindst 5 meter.

Carport, garage, udhus ved sommerhus

Bygninger som carporte, garager og udhuse må ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter, må ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel mod nabo, må ikke overstige 12 meter. 

Det er muligt at placere flere bygninger 2,5 meter fra skel. Det er da den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter.

Det er en forudsætning for bygninger, der hører under denne bestemmelse, at det er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 5 meter.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13