Gå til hovedindhold

Hvad må du bygge

Her finder du reglerne for, hvad du må bygge på din ejendom.

Indhold

  Enfamiliehus

  Højde- og afstandsforhold

  Højden på din bygning må som udgangspunkt ikke overstige 8,5 meter. En lokalplan kan dog angive en anden højde.

  Mod vej, sti og skel skal afstanden minimum være 2,5 meter. 

  I tillæg hertil er der et skråt højdegrænseplan mod naboskel og sti, for at varetage hensynet til naboen. Bygningens højde må ikke overstige 1,4 x afstanden til skel. En bygning, der placeres 2,5 meter fra skel, må altså have en højde på 1,4 x 2,5 = 3,5 meter. Gavltrekanter af sædvanligt omfang og mindre bygningsdele som skorsten og antenne, må dog føres højere op.

  Mod vej er afstandskravet 2,5 m uden begrænsning af det skrå højdegrænseplan. Højden må være op til 8,5 meter.

  Etageantal

  Bygningen må ikke være i mere end 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5m til dele af ydervægge eller tage.

  Gavltrekant

  Mod nabo og sti kan gavltrekanter (af sædvanligt omfang) føres op over det skrå højdegrænseplan.

   

  Billedet beskriver mindstekrav for afstand til skel og maksimale højder for sommerhuse, som i tekst ovenfor.

  Garager, carporte, udhuse mm.

  Det er muligt at placere mindre bygninger som f.eks. carporte, garager, drivhuse og udhuse nærmere skel end 2,5 m mod nabo eller vej. En lokalplan kan dog angive en anden placering. 

  Bygningen må dog ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel, må ikke overstige 12 meter i skel mod nabo.  Det er muligt at placere flere bygninger i eller ved skel. Det er den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter.

  Det er en forudsætning for bygninger, der hører under denne bestemmelse, at det er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 2,5 meter.

  Samlet længde i skel

  De sider, der vender mod naboskel, må ikke have en større samlet længde end 12 m. Hvis en bygning placeres i hjørnet af grunden er det kun bygningernes længste side mod skel der medregnes.

  For at minimere indbliksgener skal vægge mod nabo være lukkede og uden døre og vinduer.

  Tagvand skal holdes inde på egen grund.

  Sommerhus

  I sommerhusområder må du maksimalt bygge i en etage.

  De udvendige højder for sommerhuse må ikke overstige 5,0 meter, men langs mindst én langside af husets ydervægge må den være højst 3,0 meter. Det giver mulighed for ensidig taghældning med høje vinduespartier langs en af langsiderne.

  Afstanden til vej- sti- og naboskel skal være mindst 5 meter.

   

  Billedet beskriver krav til længde og højde for mindre bygninger placeret i tilknytning til sommerhuse og inden for 5 meter fra skel.

  Carport, garage, udhus ved sommerhus

  Bygninger som carporte, garager og udhuse må ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter, må ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel mod nabo, må ikke overstige 12 meter. 

  Det er muligt at placere flere bygninger 2,5 meter fra skel. Det er da den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter.

  Det er en forudsætning for bygninger, der hører under denne bestemmelse, at det er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 5 meter.

  Billedet beskriver krav til længde og højde for mindre bygninger placeret i tilknytning til sommerhuse og inden for 5 meter fra skel.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben