Sagsbehandlingstid på byggeansøgninger

Her kan du se vores sagsbehandlingstider på forskellige sagskategorier

Sagsbehandlingstiden på de forskellige sager

Da der er tale om et gennemsnit, kan der være variationer i sagsbehandlingstiden fra sag til sag.

Sagsbehandlingstiden for byggesager er den tid, der går fra sagen er fuldt oplyst til der gives en byggetilladelse. Fuldt oplyst vi sige at byggesagsbehandleren har alle de oplysninger der er nødvendige for at kunne give dig en byggetilladelse.

Du kan som ansøger opleve at sagsbehandlingstiden er længere end de oplyste.

Det kan for eksempel være hvis byggeriet er lokalplanpligtigt eller måske kræver en dispensation som derfor skal i høring i 2 uger eller hvis byggearbejdet kræver forudgående godkendelse efter anden lovgivning. Det kunne f.eks. være dispensation fra lokalplan, skovbyggelinje, landzonetilladelse, VVM,  da det skal være på plads inden der kan meddeles byggetilladelse. Tidsforbruget til behandling inden for disse områder indgår ikke i de gennemsnitlige sagsbehandlingstider

 

Sagsbehandlingstid:

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13