Gå til hovedindhold

Solceller

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse solceller

Indhold

  Generelt information

  De tekniske krav til solcelle- og solfangeranlæg er fastsat i Bygningsreglementet.

  Det anbefales at kontakte en professionel rådgiver til at gennemgå, om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt fra solcellerne/solfanger anlægget.

  Sørg for at panelerne er placeres harmonisk på taget under hensyntagen til kviste, tagvinduer, skorstene m.v., så der ikke skabes arkitektonisk ubalance i bygningens samlede ydre fremtræden.

  Opsætning af solfangeranlæg skal altid registres i Bygnings- og Boligregistret (BBR), uanset om anlægget kan etableres med eller uden byggetilladelse.

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om tilladelse til solceller

  Hvis du gerne vil opsætte solceller på din ejendom, skal du først søge om tilladelse til det.

  Du får brug for:

  • Din MitID

  Sådan gør du:

  • Log ind med MitID
  • Angiv antal kvadratmeter (m2) på anlægget
  • Oplys ydelsen på anlægget i KWP
  • Oplys om anlægget etableres på terræn (kræver opstalttegning)
  • Angiv hvor du ønsker at placere anlægget - evt. et kort hvor anlægget er indtegnet

  Søg om solcelleanlæg her

  Hvad er kravene til solceller?

  Opsætning af solceller og –fangere til privat brug på henholdsvis enfamilie-, tofamilie-, række- og sommerhuse, samt småbygninger i tilknytning til disse typer bygninger kan udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen, under forudsætning af at byggeloven er overholdt. Bl.a. skal de placeres min. 2,5m fra skel og følge tagets hældning.

  Bemærk dog, at solceller og solfangeranlæg skal medregnes til bygningshøjden, som forsat skal være overholdt, for at installationen kan udføres uden byggetilladelse.
  Vær desuden opmærksom på at opsætning og placering af solceller og –fanger kan være reguleret af – eller være omfattet af forbud i – lokalplaner, byplanvedtægter og tinglyste deklarationer.

  Se om din ejendom er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme på Planer og strategier - Haderslev Kommune

  Installation af solceller eller –fangere til erhverv, på etageejendomme, kontorbygning og lagerbygninger, mm. forudsætter altid en forudgående byggetilladelse og evt. landzonetilladelse. Det samme gør sig gældende for solceller eller –fangere der placeres på terræn, eller hvis de ikke overholder bestemmelserne, som er fastsat i bygningsreglementet.

  VVM-screening efter miljøvurderingslovgivningen

  Projektet skal VVM screenes når panelarealet er over 500 m2 stort og er tilknyttet et erhvervsmæssigt byggeri, hvor der sker en produktion. Det kan f.eks. være driftsbygninger på landbrugsejendomme, fabriksbygninger o.lign.

  Anlæg der forsyner flere ejendomme som et fællesanlæg hvor panelarealet er over 500 m2 stort, samt anlæg der opstilles med henblik på at levere el til energiselskaber (solcelleparker), kræver ligeledes VVM screening.

  Følgende betragtes som udgangspunkt ikke som industrianlæg: Anlæg i tilknytning til bygninger der udlejes til boligformål, kontorbygninger, forretninger, værksteder, skoler og lignende institutioner.  

  Landzonetilladelse

  Solcelleanlæg placeret på jorden på stativ i en landzone, kræver en landzonetilladelse uanset størrelse.

  Tinglyste servitutter på din matrikel: Heri kan der være tinglyst begrænsninger som du skal overholde. Du kan finde det her på: Tinglysning.dk

  Lokalplan: Er der en lokalplan eller en byplanvedtægt som omfatter din matrikel? Det kan du finde her: Gældende lokalplaner (haderslev.dk). Her kan der være begrænsninger som f.eks. farven på taget og materiale.

  Konstruktioner, hvis du lægger panelerne på en bygning: Konstruktionsklassen som solcelleanlægget skal indplaceres i, vil være den der gælder for tagkonstruktionen, hvis det er på taget du sætter anlægget op. Konstruktionsklasse 1 kræver blot simple beregninger og vurderinger. Konstruktionsklasser højere end 1 vil kræve der er tilknyttes en certificeret rådgiver.

  Brand, hvis solcelleanlægget ændrer på de brandmæssige forudsætninger. Det kan f.eks. være opsætning på arealer som er krævet fritlagt til at redningsberedskabet kan komme til, flugtveje gennem tagvinduer. Hvis byggeriet ligger i en brandklasse 2 og derover, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, hvis der ændres på de brandmæssige forudsætninger.

  Læs mere

  Energistyrelsen
  Teknologisk Institut

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben