Gå til hovedindhold

Jordforurening og flytning af jord

Du kan her søge oplysninger om jorden på din grund og se om den er forurenet og hvad du skal gøre, hvis du flytter noget jord.

Indhold

  Husk at kontakte os

  Hver gang du støder på noget forurenet jord, har du pligt til at kontakte kommunen.
  Reglerne forpligter alle (private lodsejere, entreprenører, rådgivere og andre der har med projektering af byggeri at gøre og ejendomsmæglere er forpligtede til at oplyse om jordens status ved ejendomshandel).

  Selvbetjening: Anmeld jordflytning på JordWeb

  Brug JordWeb til at melde det til os, når du vil flytte jord.

  Du får brug for:

  • at oplyse adressen, hvor du vil flytte jord fra, eller nærmeste adresse
  • at oplyse hvem der skal modtage jorden
  • at oplyse hvem der skal transportere jorden
  • relevant dokumentation der skal vedhæftes

  Sådan gør du:

  • Opret dig som bruger, hvis det er første gang.
  • Udfyld felterne
  • Vedhæft de dokumenter, vi beder om
  • Afvent din kvittering

  Anmeld jordflytning på JordWeb

  Se om din grund er områdeklassificeret som lettere forurenet

  Du kan tjekke på kortet, om din grund er i et områdeklassificeret område. Indtast din adresse i søgefeltet eller søg på kortet.

  Værd at vide om jordflytning

  1. Er det første gang du anmelder jordflytning, skal du oprette dig som anmelder eller jordmodtager
  2. Når du opretter dig som jordmodtager, skal du uploade jeres miljøgodkendelse

  Inden du begynder at grave og flytte jord fra et areal, skal du finde ud af, om areal er områdeklassificeret, eller om det er kortlagt.

  Søg på adresse eller zoom ind i kortet for at se kortlagte eller områdeklassificerede arealer.

  • Du har pligt til at anmelde arbejdet, hvis jorden flyttes fra det areal, hvor den bliver gravet op
  • Hvis du genindbygger jorden på samme areal, skal du ikke anmelde flytning af jord.

  Inden du flytter jord, skal du anmelde det:

  • Begynd i god tid, så du undgår ventetid under arbejdet.
  • Du skal, senest 4 uger før du vil flytte jorden, sørge for at anmelde det til kommunen.
  • Ved jordpartier på mindre end 1 m³ skal du dog kun anmelde, hvis du graver jorden op på kortlagte ejendomme eller dele af kortlagte ejendomme. 

  Udenfor de områdeklassificerede områder findes der arealer, som kommunen har viden om er lettere forurenede. Disse arealer er ikke registreret på kortet.

  Arealerne er som hovedregel vurderet af Region Syddanmark som led i den samlede kortlægning.

  Du har modtaget et brev fra Region Syddanmark, hvis din ejendom er helt eller delvist lettere forurenet. Du kan også fra os have modtaget oplysning om, at et areal er lettere forurenet.

  Det er Region Syddanmark, der er myndighed for kortlægningen og du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du har spørgsmål til kortlægningen.

  De kendte grunde med forurenet jord og dem med mistanke for forurenet jord kaldes for kortlagte ejendomme.

  Du kan du søge grundene frem på Region Syddanmarks hjemmeside - de har udpeget forurenede grunde på vidensniveau 1 og på vidensniveau 2.

  Her kan du få mere at vide om vidensniveau 1 og 2

  • Flytning af jord der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et modtageanlæg for jord. 

  Opdager du forurenet jord på din ejendom, skal du anmelde forureningen til os – også selv om du ikke står og skal flytte noget jord.

  Hvis du for eksempel under gravearbejde får mistanke om, at jorden kan være forurenet, skal du stoppe arbejdet og kontakte Teknik og Klima på telefon: 74 34 34 34.

  Vi kan fortælle dig, hvordan du skal forholde dig.

  Byrådet godkender regulativer herunder også klassificering af jordområder.

  Målet er at undgå, at forurenet jord bliver blandet med ren jord.

  Flytter du jordmængder under 1 m³:

  kan du aflevere jorden på genbrugspladsen, uden at du skal anmelde det og uden jordprøver.

  Flytter du jordmængder over 1 m³:

  • Du er forpligtet til at få udtaget jordprøver.
   Er jorden forurenet skal jorden bortskaffes korrekt.
  • Du kan kontakte Teknik og Klima, hvis du kommer i den situation.

  Her tænkes oftest på jord fra vejrabat.

  Der er udarbejdet en procedure, der beskriver, hvordan flytning af afhøvlet vejrabatjord skal foregå.

  Se proceduren for hvordan du håndterer vejrabatjord her

  Vi skal efter kapitel 6 i Miljøbeskyttelsesloven opkræve gebyr for jordflytning.

  Gebyret skal dække de udgifter, som kommunen har ved administration af jord fra forurenede områder.

  • Gebyret er lagt på ejendomsskattebilletten som en solidarisk løsning på alle ejendomme i.
  • Begrundelsen for at opkræve solidarisk på alle ejendomme er, at alle har fælles interesse i beskyttelse af drikkevandsressourcer.
  • Alle borgere er mulige anmeldere af jordflytning, også selv om ejendommen ikke er kortlagt som forurenet af Region Syddanmark eller områdeklassificeret som lettere forurenet af os.
  • Der kan ske en ny forurening, eller der kan opdages en gammel forurening, eksempelvis udslip fra en gammel olietank. 

  Pr. 1 januar 2021 er der udstedt en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører. Ifølge bekendtgørelsens § 18 stk. 5 skal byrådet fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder jordflytning.

  Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

  Haderslev Byråd har godkendt følgende takster for jordflytning for erhverv:

  • Grundgebyr pr. anmeldelse: 230 kr. til dækning af faste udgifter.
  • Herudover afregnes efter medgået tid til en timepris på 580 kr. pr. time.
  • Takster er momsfrie

  Regninger for de enkelte jordflytninger opkræves løbende når jordflytningen afsluttes af den valgte jordmodtager.

  Læs mere

  Region Syddanmark
  Lov om miljøbeskyttelse
  Lov om jordforurening
  Regulativ for jord som er affald
  Rapport vedr. vejrabatjord
  Procedure for håndtering af rabatjord

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben