Gå til hovedindhold

Flexbolig

Her finder du oplysninger om flexboligordningen

Indhold

  Hvad er en flexbolig?

  En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt, som du nemt og bekvemt kan bruge som fritidsbolig eller ekstra hjem. En flexbolig er registreret som helårshus i BBR, men det er samtidig noteret, at kommunen har givet samtykke til, at den anvendes som flexbolig.

  Boligen kan ligge både i landzone og i byzone - men aldrig i et sommerhusområde.

  Fordelen ved en flexbolig i modsætning til et egentligt fritidshus er, at det er nemt og ubureaukratisk at flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig igen.

  Du kan til enhver tid selv opsige flexboligtilladelsen, ved at give kommunen besked, så din BBR-meddelelse kan blive rettet. Flexboligtilladelsen vil også bortfalde hvis der tilmeldes personer på adressen.

  Oplysninger om flexbolig

  Send en mail til os på byg@haderslev.dk med oplysning om adressen på din ejendom og at du ønsker den ændret til flexbolig.

  Du er altid velkommen til at kontakte os, for at drøfte dine muligheder, inden du køber en ejendom

  Alle helårsboliger kan i princippet blive flexboliger. Men du skal først søge om flexbolig status for huset i den kommune, hvor huset ligger.

  Inden du beslutter dig for at købe en bestemt bolig, kan du bede kommunen om at fortælle, om den vil tillade, at du bruger huset som en flexbolig.

  Ejeren af boligen kan få flexboligtilladelse.

  Du skal opfylde krav af enhver art til at kunne erhverve fast ejendom i Danmark

  • der er andre forhold der udelukker, at du kan få en flexboligtilladelse. Det kan eksempelvis være en lokalplan, som angiver, at der skal være helårsbeboelse i ejendommen
  • boliger der er registreret som landbrug er pålagt bopælspligt. Som udgangspunkt vil alle ejendomme med mere end 2 hektar jord (20.000 m2) være kategoriseret som landbrugsejendomme, hvilket indebærer bopælspligt ifølge Landbrugsloven.
  • der er personer tilmeldt adressen i Folkeregisteret

  Udgangspunktet er, at hvis du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, skal du have tilladelse fra Civilstyrelsen til at erhverve fast ejendom i Danmark.

  Siden d. 1. januar 2016 har en flexboligtilladelse fulgt boligen og ikke som tidligere ejeren af boligen.

  Tilladelsen ophører, når der tilmeldes personer på adressen. 

  HUSK hvis der tilmeldes personer på adressen, skal du give besked til BBR for at rette din BBR-meddelelse.

  Se flere oplysninger om BBR her.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben